Mechanika 3

Autor: Jiří Bajer

  • Kód produktu: 57104
  • Nakladatelství: RNDr. Vladimír Chlup
  • Počet stran: 542
  • Vazba: váz., B5
  • ISBN: 978-80-903958-5-5
  • Datum vydání: září 2012
  • Vaše cena s DPH: 395 Kč
ks
    Na dotaz

Třetí díl druhého doplněného vydání Bajerovy Mechaniky završuje jedinečný soubor tří vysokoškolských učebnic klasické mechaniky. Autor v moderním duchu a s hlubokým fyzikálním citem vysvětluje fyzikální jevy, jejichž popis usnadňuje aplikací vhodných a jasných matematických metod, řadou názorných obrázků, diagramů a grafů a v neposlední řadě i velkého počtu řešených příkladů. Z výkladu je patrná autorova mnohaletá zkušenost, kterou získal během jedenáctiletého přednášení mechaniky v rámci základního kurzu fyziky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Svým obsahem a rozsahem kniha mnohdy překračuje požadavky kladené na studenty základního kurzu mechaniky a jistě podnítí zájem i specialistů z různých oblastí fyziky, kteří v ní naleznou řadu zajímavých detailů a souvislostí a také historických exkurzů, které vývoj fyziky provázely a provázejí.

 

Kniha je rozčleněna do osmi kapitol:

 1.Mechanika pružných těles

2.Statika kapalin a plynů

3.Dynamika kapalin a plynů

4.Kmity

5.Vlny

6.Disperze, anizotropie, chvění

7.Akustika

8.Vlny na vodě

Chcete se na něco zeptat?