Mediace v teorii a praxi

Autor: Lenka Holá

  • Kód produktu: 88887
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 272
  • Vazba: brož., 17x24 cm
  • ISBN: 978-80-247-3134-6
  • Datum vydání: červen 2011
  • Vaše cena s DPH: 375 Kč
ks
    V prodeji

V posledním desetiletí došlo u nás ke zvýšení zájmu o mediaci, metodu řešení konfliktů, při níž neutrální kvalifikovaná osoba – mediátor – pomáhá účastníkům ve vzájemném dorozumívání a v nalezení přijatelného řešení. Kniha popisuje její teoretická východiska a principy, vztahy v mediaci i její samotný proces. Klade důraz na psychologické a právní charakteristiky mediace, ukazuje její interdisciplinárnost a možnosti využití v různých oblastech společenské praxe. Podrobněji se zabývá peer-mediací, mediací rodinnou a obchodní. Pozornost je věnována také roli mediátora, jehož specifické postavení na něj klade vysoké požadavky. Publikace přináší velké množství příkladů z praxe, propojuje teoretické informace s praktickými mediačními zkušenostmi. Kniha je určena mediátorům, psychologům, právníkům (advokátům, soudcům), sociálním pracovníkům, pedagogům, sociologům a studentům těchto oborů. Ocení ji též lektoři komunikace, personalisté i lidé s osobním zájmem o problematiku řešení konfliktů.Obsah:ÚVOD

MEDIACE V TEORII

1. HISTORIE MEDIACE

1.1 Kořeny mediace

1.2 Vývoj mediace jako specifické metody řešení konfliktů

2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA MEDIACE

2.1 Filozofická východiska mediace

2.1.1 Význam filozofie pro praxi mediace

2.2 Psychologická východiska mediace

2.2.1 Systemický přístup

2.2.2 Psychologické teorie komunikace

2.2.3 Další psychologické zdroje mediace

2.3 Sociologická východiska mediace

2.3.1 Systém a teorie systémů

2.3.2 Konflikt a teorie konfliktu

2.3.3 Sociologické teorie komunikace

2.4 Právní východiska mediace

2.4.1 Filozofie práva

2.4.2 Teorie práva

2.4.3 Spravedlnost

3. TEORIE MEDIACE

3.1 Konflikt a komunikace

3.2 Systémový přístup

3.3 Definice mediace

4. ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE MEDIACE

4.1 Dobrovolnost

4.2 Důvěrnost a důvěra

4.3 Změna soupeření na spolupráci

4.4 Orientace na budoucnost

4.5 Pochopení odlišností

4.6 Alternativy – hledání nových možností

4.7 Nestrannost, neutralita

4.8 Svoboda rozhodování

4.9 Převzetí zodpovědnosti

4.10 Cíle mediace

5. POJETÍ MEDIACE

5.1 Mediace jako metoda řešení problémů

5.2 Mediace jako forma pomoci

5.3 Mediace jako prevence konfliktů

5.4 Mediace jako metoda usmíření

5.5 Mediace jako metoda pochopení

5.6 Mediace a právo spolupráce

5.7 Mediace jako prostředek ochrany subjektivních práv

5.8 Mediace jako forma sociální kontroly

5.9 Mediace jako metoda sociální práce

5.10 Mediace a psychoterapie

5.10.1 Základní srovnání mediace a psychoterapie

6. VZTAHY V MEDIACI

6.1 Mediace jako komunikační situace

6.2 Vztahy v mediaci

6.2.1 Vztahy mezi účastníky mediace

6.2.2 Vztahy k mediaci a jejímu výsledku

6.3 Role mediátora

6.3.1 Role mediátora v závislosti na mediačním přístupu

6.3.2 Determinanty přístupu mediátora

7. PROCES MEDIACE

7.1 Řízení – regulace – vedení

7.2 Jednání a vyjednávání

7.3 Fáze mediace

7.3.1 Zahájení mediace

7.3.2 Získávání informací

7.3.3 Porozumění zájmům

7.3.4 Hledání řešení

7.3.5 Vytváření a sepsání dohody

7.3.6 Závěrečné slovo

7.4 Formy mediace

7.4.1 Alternativní způsoby řešení konfliktů

7.4.2 Formy mediace

7.5 Prostředky mediace

7.5.1 Strategie a techniky při mediaci

8. ETIKA ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ

MEDIACE V PRAXI

9. PRÁVNĚ ORGANIZAČNÍ ASPEKTY MEDIACE

9.1 Status mediace

9.2 Status mediátora

9.3 Mediace v celosvětovém kontextu

9.4 Mediace v evropském kontextu

9.5 Mediace v České republice

10. INDIKACE K MEDIACI

10.1 Případy nevhodné pro mediaci

10.2 Případy vhodné pro mediaci

10.3 Přednosti mediace

10.4 Rozhodování se pro mediaci – motivace k mediaci

11. APLIKAČNÍ OBLASTI MEDIACE

11.1 Přehled aplikačních oblastí mediace

11.1.1 Mediace v civilních sporech

11.1.2 Mediace v trestním řízení

11.1.3 Praktické předpoklady rozšiřování mediace

11.2 Rodinná mediace

11.2.1 Rozpad rodiny

11.2.2 Možnosti eliminace rizik a negativních důsledků rozpadu rodiny

11.2.3 Mediace v rodinných konfliktech

11.2.4 Předmět rodinné mediace

11.2.5 Principy rodinné mediace

11.2.6 Účastníci rodinné mediace

11.2.7 Legislativní podmínky rodinné mediace

11.3 Peer mediace

11.3.1 Smysl a cíl peer mediace

11.3.2 Průběh peer mediace

11.3.3 Peer mediace jako etická výchova zkušeností

11.3.4 Peer mediace v České republice

11.4 Obchodní mediace

11.4.1 Předmět obchodní mediace

11.4.2 Kritéria rozhodování se pro mediaci

11.4.3 Účastníci obchodní mediace

11.4.4 Legislativní podmínky ADR

11.4.5 Obchodní mediace v České republice

12. MEDIÁTOR JAKO PROFESE

12.1 Kompetence mediátora

12.1.1 Kvalifikace

12.1.2 Vzdělání

12.1.3 Odborné znalosti

12.1.4 Osobnostní předpoklady

12.2 Profese a profesionalizace mediace

12.2.1 Mediátor jako profese

12.2.2 Profesionalizace mediace

13. VZDĚLÁVÁNÍ V MEDIACI

13.1 Uvedení do problematiky

13.2 Vzdělávání v mediaci v celosvětovém kontextu

13.3 Vzdělávání v mediaci v evropském kontextu

13.4 Vzdělávání v mediaci v České republice

13.5 Vlastní vzdělávání v mediaci

13.6 Počáteční vzdělávání v mediaci

13.7 Další vzdělávání v mediaci

13.8 Vzdělávání v rodinné mediaci

13.9 Návrh vzdělávání

LITERATURA

Chcete se na něco zeptat?