Mediální zákony - Komentář

Autor: Aleš Rozehnal

  • Kód produktu: 52473
  • Nakladatelství: ASPI a.s.
  • Počet stran: 272
  • Vazba: váz., B5
  • ISBN: ISBN 978-80-7357-304-1
  • Datum vydání: leden 2008
  • Vaše cena s DPH: 436 Kč
ks
    V prodeji
Komentář se týká nejdůležitějších mediálních zákonů (zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání, tiskového zákona, zákona o neperiodických publikacích, zákona o regulaci reklamy) a je napsán jedním z předních právních znalců této problematiky. Komentář představuje organické sepětí bohatých teoretických znalostí autora z pedagogického a vědeckého působení na právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni (srov. výběrový předmět „Mediální právo“, jehož je autor garantem) spolu s aktuálními poznatky z rozhodovací právní praxe. Šíří a hloubkou pohledu na jednotlivá ustanovení komentovaných zákonů se posuzovaná práce řadí k nepřehlédnutelným titulům v mediální oblasti. Systematicky je práce dobře uspořádána, je přehledná, dobře se čte. Těžiště výkladu je zejména v komentáři k zákonu č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, který je po všech stránkách zpracován důkladně.

Chcete se na něco zeptat?