Medicína založená na důvěře

Autor: Hana Konečná, Danica Slouková, Tonko Mardešic

 • Kód produktu: 61839
 • Nakladatelství: Galén, s.r.o.
 • Počet stran: 155
 • Vazba: brož., 155x225 mm
 • ISBN: 978-80-7262-878-0
 • Datum vydání: květen 2012
 • Běžná cena s DPH: 200 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -20 Kč
 • Vaše cena s DPH: 180 Kč
ks
  V prodeji

Moderní odborná lékařská literatura je plná termínů jako holistická medicína, medicína personalizovaná, komplexní, psychosomatická, behaviorální, biografická, na pacienta orientovaná zdravotní péče, narativní medicína, medicína založená na důkazu, bio-psycho-sociální přístup k pacientovi, systémový přístup atd.


Autoři v textu této knihy hledají důvody příchodu těchto „nových“ medicín. Publikace se věnuje historickému kontextu, jazykovým pastem, psychosomatickým teoriím, preventivní medicíně, způsobům poznání a poznávání v kontextu postmoderní filozofie, metodologii výzkumu, stavu současné medicíny. Jako základní a univerzální vykládací a interpretační princip je v knize využíván příběh (autoři vycházejí z vlastní sbírky čítající přes 1000 příběhů o stonání). Tímto textem se obracejí především k budoucím zdravotníkům, zdravotnickým manažerům či pacientům ve snaze ukázat jim oblasti medicíny, o kterých možná nevědí, a nabídnout jim jakousi mapu terénu, v němž se zdravotník a pacient pohybují.


 


Obsah knihy:


Úvod


1. Bolí mne ucho! Rok 2000 př. n. l.: Na, sněz tenhle kořen


1.1. Nemoci a léčitelství v prehistorické společnosti


1.2. Lékařské přístupy ve starověkých civilizacích


1.3. Medicína v době starověkého Řecka a Říma


2. Rok 1000 n. l.: Ten kořen je pro neznabohy. Říkej si tuhle modlitbu


2.1. Křesťanská medicína


2.2. Arabská medicína


2.3. Hebrejská medicína


3. Vodka byla dobrá, ale maso bylo shnilé


3.1. Jazykové pasti


3.2. Hermeneutika


4. Rok 1700 n. l.: Modlitba je pověra. Na, vypij tenhle lektvar


4.1. Roky 1450-1600. Medicína v renesanci


4.2. Přelomové období 1600-1700


4.3. Věda a medicína doby osvícenství 1700-1800


5. Rok 1900 n. l.: Ten lektvar není vědecky podložen. Polkni tuhle pilulku


5.1. Medicína 19. a 20. století


5.2. Zisky a ztráty


6. Hádala se duše s tělem


6.1. Dějiny psychosomatiky


6.2. Základní teoretická východiska


6.3. Novější dílčí teoretické modely


6.4. Psychologický kontext


6.5. Výzkum v psychosomatice


6.6. Zisky a ztráty


6.7. Může se duše s tělem hádat?


7. Kde se pivo pije, tam se dobře žije


7.1. Historie


7.2. Výzkum v oblasti životního stylu


7.3. Zisky a ztráty


8. Pracuji vědecky na základě aritmetiky a geometrie


8.1. Vznik medicíny založené na důkazu


8.2. Externí validita


8.3. Interní validita


8.4. Filosofický kontext


8.5. Na čem že je tedy ta medicína založená?


8.6. Evidence Based Practice


9. Rok 2000 n. l.: Ta pilulka je umělá. Na, sněz tenhle kořen…?


9.1. Paradoxy a problémy medicíny 21. století


9.2. Alternativní medicína


9.3. Mlčící medicína


10. Smím uznat jedině ty pravdy, jež se mému duchu představily tak jasně a zřetelně, že o nich nemohu pochybovat


10.1. Vnímání


10.2. Myšlení


10.3. Smysly vs. myšlení


10.4. Co se nám tedy představuje jasně a zřetelně?


11. O slepém věštci z Théb aneb o nebohém zdravotníkovi v postmoderní době


12. Jak jsme kalili ocel a jak kalíme sebe i čtenáře


12.1. Výzkumná strategie


12.2. Výzkumná metodika


Doslov


Použité zdroje


Abstrakt


Rejstřík

Chcete se na něco zeptat?