Melanom - Imunoterapie a cílená léčba

Autor: Ivana Krajsová, Jan Bauer

 • Kód produktu: 63089
 • Nakladatelství: MAXDORF
 • Počet stran: 382
 • Vazba: brož., 16x22,5 cm
 • ISBN: 978-80-7345-515-6
 • Datum vydání: únor 2017
 • Běžná cena s DPH: 795 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -80 Kč
 • Vaše cena s DPH: 716 Kč
ks
  V prodeji

Tato aktuální a praktická monografie uvádí čtenáře do problematiky cílené léčby a imunoterapie melanomu, a to na pozadí srozumitelného výkladu jeho molekulární biologie a imunologie. Kromě aktuálně užívaných terapeutických postupů kniha popisuje také nejbližší perspektivy imunoterapie a cílené léčby melanomu. V úvodní části knihy se čtenář seznámí s přehledem nejvýznamnějších genetických, biologických a imunologických charakteristik různých typů a forem melanomu, se zvláštním zřetelem na buněčné signální cesty, které jsou rozhodující pro vznik a další vývoj melanomu. Druhá část se zaměřuje na přehledný popis mechanismu účinku jednotlivých způsobů imunoterapie, cílené a biologické léčby, které v současné době již existují a byly schváleny ke klinickému použití, ale též těch, které jsou ve fázi III klinického vývoje. Třetí a čtvrtá část monografie se zabývají existujícími výsledky použití jednotlivých terapeutických možností v klinických studiích. V těchto částech bude probrána jak klinická účinnost, tak bezpečnost a snášenlivost jednotlivých léčiv a léčebných režimů.OBSAH:


Předmluva

1 Nádorová biologie a melanom

1.1 Nádorová biologie

1.2 Buněčný cyklus a jeho regulace

1.3 Programovaná buněčná smrt (apoptóza)

1.4 Autofagie

1.5 Buněčná signalizace

1.6 Melanom jako důsledek nádorové transformace melanocytů

1.7 Genetické změny a nádorová transformace u melanomu

2 Nádorová imunologie

2.1 Nádorová imunologie – souhrn

2.2 Nádorová imunologie – přehled

2.3 Imunokompetentní buňky

2.4 Cytokiny

2.5 Nádorové antigeny melanomu

2.6 Lymfatické uzliny

3 Cílená léčba melanomu inhibitory BRAF a MEK kináz

3.1 Cílená léčba inhibitory BRAF a MEK kináz – souhrn

3.2 Inhibitory BRAF kinázy

3.3 Inhibitory MEK kinázy

3.4 Kombinovaná léčba inhibitory BRAF a MEK kináz

3.5 Přehled výsledků klinických studií

4 Imunoterapie melanomu

4.1 Imunoterapie zacílená na kontrolní body imunity – souhrn

4.2 Imunoterapie zacílená na kontrolní body imunity – přehled výsledků klinických studií

4.3 Vakcinoterapie

5 Systémová léčba mozkových metastáz melanomu

5.1 Systémová léčba mozkových metastáz melanomu – souhrn

5.2 Cílená léčba inhibitory BRAF kinázy

5.3 Imunoterapie zacílená na kontrolní body imunity

5.4 Přehled výsledků hodnocení systémové léčby mozkových metastáz melanomu

6 Systémová léčba metastazujícího uveálního melanomu

6.1 Cílená léčba inhibitory BRAF a MEK kináz

6.2 Imunoterapie zacílená na kontrolní body imunity

6.3 Omezená účinnost imunoterapie zacílené na kontrolní body imunity u uveálního melanomu

6.4 Současné možnosti systémové léčby u metastazujícího uveálního melanomu

7 Specifická toxicita a nežádoucí účinky systémové léčby u metastazujícího melanomu

7.1 Souhrnné srovnání toxicity cílené léčby a imunoterapie

7.2 Vyšetření před zahájením systémové léčby pokročilého inoperabilního/metastazujícího melanomu

7.3 Postup při zvládání nežádoucích účinků

7.4 Přehledy nežádoucích příhod hlášených v kontrolovaných klinických studiích fáze 2 a 3

8 Závěr

Přehled použitých zkratek

Seznam ilustrací

Medailonky autorů

Rejstřík

Chcete se na něco zeptat?