Mentoring - Výchova k profesionálnímu dobrovolnictví

Autor: Tereza Brumovská, Gabriela Seidlová Málková

 • Kód produktu: 17663
 • Nakladatelství: Portál
 • Počet stran: 152
 • Vazba: brož,. 16 x 23 cm
 • ISBN: 978-80-7367-772-5
 • Datum vydání: listopad 2010
 • Běžná cena s DPH: 255 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -26 Kč
 • Vaše cena s DPH: 230 Kč
ks
  V prodeji

Publikace ukazuje profesionální dobrovolnictví – mentoring – v jeho historickém vývoji, identifikuje nejen osvědčené modely jeho realizace, ale i současný stav poznání v oblasti výzkumu efektivity mentoringových programů. Prezentuje výsledky zahraničních zkušeností z projektů evaluace mentoringových programů a ukazuje konkrétní postupy i metodologické přístupy realizované v českém prostředí. Detailně sleduje především problematiku hodnocení kvality mentoringového vztahu ve formálním mentoringovém programu. Závěrečné části publikace patří konkrétním návrhům pro realizaci profesionálního dobrovolnictví v praxi. Kniha je určena pro koordinátory, manažery a supervizory mentoringových programů, dobrovolníky, pracovníky s dětmi a mládeží, sociální pracovníky, psychology, rodiče i studenty. Mgr. Tereza Brumovská, M.Sc. absolvovala studia občanské společnosti na Fakultě humanitních studií UK v Praze a obor sociální práce na Univerzitě v Goteborgu ve Švédsku. V současné době je v doktorandském studiu v mezinárodním srovnávacím výzkumu mentoringu na Národní irské univerzitě v Galway (toto studium probíhá ve Výzkumném centru pro rodiny a děti ve výzkumném programu UNESCO pro děti, mládež a občanskou angažovanost). V rámci doktorandského výzkumného projektu příležitostně přednáší o mentoringu.

Chcete se na něco zeptat?