Meritum Daň z příjmů 2021

Autor: Jiří Vychopeň

 • Kód produktu: 66407
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 580
 • Vazba: brož., 15,8 x 23,5 cm
 • ISBN: 978-80-7676-084-4
 • Datum vydání: květen 2021
 • Běžná cena s DPH: 780 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -78 Kč
 • Vaše cena s DPH: 702 Kč
ks
  V prodeji

meritum Daň z příjmů 2021 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky daní z příjmů. Je koncipováno jako každodenní pomůcka pro všechny, kteří se chtějí v této oblasti orientovat. Publikace je rozdělena do čtyř částí:

-daň z příjmů fyzických osob,
-daň z příjmů právnických osob,
-daňové výdaje (náklady),
-majetek a zásoby.

Výklad je doplněn o přílohy týkající se daně z příjmů s konkrétními příklady vyplnění formulářů a je zpracován podle znění právních předpisů k 1. 4. 2021.

Z hlavních změn pro zdaňovací období roku 2021 vybíráme:

-změny v podmínkách pro osvobození některých příjmů od daně,
-nové vymezení pojmu „bytová potřeba“ pro účely daní z příjmů,
-zrušení zdaňování příjmů ze závislé činnosti z tzv. „superhrubého příjmu“,
-zrušení solidárního zvýšení daně,
-zavedení druhé sazby daně pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob,
-zavedení nového institutu poplatníka v paušálního režimu,
-nová právní úprava paušální daně,
-změny v návaznosti na zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2021,
-zavedení daňově zvýhodněného peněžitého příspěvku na stravování zaměstnanců (tzv. „stravenkový paušál“),
-zvýšení základní slevy na poplatníka a
-zrušení omezení max. výše daňového bonusu.

Změny s dopadem i pro zdaňovací období roku 2020:

-zvýšení limitu vstupní ceny u hmotného majetku a technického zhodnocení,
-zrušení pravidel pro daňové odpisování nehmotného majetku,
-možnost uplatnění mimořádných odpisů u nově pořízeného hmotného majetku zatříděného v odpisových skupinách 1 a 2 a
-hromadné prominutí sankcí za pozdní přiznání a zaplacení daně z příjmů za zdaňovací období roku 2020.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?