Městská a příměstská kolejová doprava

Autor: Bohumil Kubát, Jiří Pejša, Martin Jacura, Ondřej Trešl

  • Kód produktu: 52722
  • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
  • Počet stran: 352
  • Vazba: brož., A5
  • ISBN: 978-80-7357-539-7
  • Datum vydání: srpen 2010
  • Vaše cena s DPH: 570 Kč
ks
    V prodeji
Autoři si vytkli cíl zpracovat souhrnný přehled problematiky městské a příměstské kolejové dopravy se zvláštním zaměřením na stav a rozvoj této problematiky ve středoevropském prostoru. Na pozadí stručného shrnutí historického vývoje příměstské a městské kolejové hromadné dopravy osob jsou nastíněny zásady navrhování sítí kolejové dopravy a jejich význam pro rozvoj městského osídlení. Podrobněji jsou popsány zejména otázky navrhování, materiálového provedení a konstrukčního uspořádání, stavby a provozu městských pouličních drah (tramvajových), podzemní dráhy (metra) a příměstských železnic, zejména tzv. vlakotramvaje (tram-train). Výklad doplňuje řada barevných fotografií a nákresů.

Kniha je určena zejména studentům dopravních a stavebních fakult a středních odborných škol se stavebním a dopravním zaměřením. Publikace rovněž může přinést nové poznatky pracovníkům dopravních podniků, zejména pracovníkům působícím v oblasti správy, výstavby a údržby tratí. Vhodnou pomůckou může být tato publikace i pro zaměstnance firem zabývajících se stavbou a údržbou tratí pro městskou a příměstskou kolejovou dopravu a také pracovníkům stavebních úřadů. Publikace může přinášet řadu zajímavostí i pro širokou obec zájemců o kolejovou dopravu.

Chcete se na něco zeptat?