Metody a postupy poznávání žáka - Pedagogická diagnostika (2. doplněné a aktualizované vydání)

Autor: Václav Mertin, Lenka Krejčová a kolektiv

 • Kód produktu: 65622
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 400
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7552-014-2
 • Datum vydání: březen 2016
 • Běžná cena s DPH: 520 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -52 Kč
 • Vaše cena s DPH: 468 Kč
ks
  V prodeji

V publikaci naleznete odpovědi na otázky:


• Jak si poradit s výukovými obtížemi a jak poznat, co žák potřebuje?

• Jak kvalifikovaně volit podpůrná opatření prostřednictvím pedagogické diagnostiky?

• Jak zmapovat vztahy ve třídě?

• Jak poznat, že práci učitele dělám dobře?

• Co k pedagogické diagnostice říká litera zákona?

• Je kvalitní pedagogická diagnostika nedílnou součástí dovedností učitele?

• Může pedagogická diagnostika napomoci prevenci i řešení výukových i výchovných obtíží?


Slovo „diagnostika“ v nás leckdy vzbuzuje dojem, že jde o cosi speciálního, vyhrazeného, ať už je to v kterémkoli oboru lidské činnosti. Ve skutečnosti znamená toto slovo, pokud jde o jeho etymologii, tolik co „rozpoznání“ nebo prostě poznávání. I v činnosti učitele a vychovatele je poznání dítěte výchozím předpokladem porozumění a účinného doprovázení. Diagnostika je prostě branou činnosti pedagoga, má-li být jeho práce zdařilá a účinná.


Čtenář se v publikaci setká nejprve s obecnými pojmy diagnostické metodologie, srozumitelně sepsanými pro náležité porozumění tématu. Učí se poznávat projevy jedinečných vlastností dítěte a také rozeznat známky některých poruch, jako jsou třeba vývojové poruchy učení či chování. Práce se školní třídou sama představuje významné téma pedagogické diagnostiky. Najdete tu také přehled legislativního rámce, kapitoly o sebepoznání učitele, o možnostech využití moderní techniky ve škole a mnohé další.


Ze všech těchto důvodů je toto dílo nepostradatelnou příručkou, jež by neměla chybět v knihovně těch, kdo svou pedagogickou práci chtějí vykonávat zasvěceně a kompetentně. O potřebě knihy svědčí i to, že její první vydání je rozebráno a vznikla potřeba vydání nového.

Chcete se na něco zeptat?