Mezigenerační vztahy na pracovišti • stáří vs mládí • týmová spolupráce

Určeno: vedoucí pracivníky a všem, kteří chtějí nebo musí řešit vztahy na pracovišti

Nahlédneme na problematiku nežádoucích projevů na pracovišti, soustředíme se na pozitivní práci s věkem v každé životní etapě pracovního života a zaměříme se na to, jak mohou být dobré mezigenerační vztahy a vzájemná spolupráce významným přínosem v rámci společného kolektivu.

 • vzájemný respekt a důstojnost
 • co by nemělo nikdy padnout
 • naše pravda vs. jejich pravda
 • mladá generace vs. starší generace – mezigenerační spory
 • tykání, nebo vykání?
 • rodina je základ
 • hledání vztahové rovnováhy
 • faktory ovlivňující mezigenerační spolupráci
 • rozdílnost generací – priority
 • mladý šéf(ová)vs. starší podřízený(á) = KONFLIKT?
 • vzájemná spolupráce a prevence střetů a konfliktů
 • problémoví kolegové na pracovištích bez ohledu na věk – ZÁKLADNÍ TYPOLOGIE
 • interní komunikace
 • nenechte s sebou manipulovat
 • asertivita
 • konflikty na pracovišti • vznik, předcházení, řešení
 • práce s informacemi
 • ageismus
 • autorita
 • šikana • kyberšikana • mobbing – příčina, důsledek, OBRANA
 • týmová práce a zpětná vazba
 • na co zapomínejme?
 • Průběžně: příklady vlastních zkušeností účastníků semináře, názory ostatních účastníků a lektora na řešení.

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník e-mailem na adresu uvedenou v objednávce.

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 2. června 2020, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 22668
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 190 Kč Objednat