Mezinárodní obchodní a diplomatický protokol (3., doplněné a přepracované vydání)

Autor: Soňa Gullová

 • Kód produktu: 89329
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 336
 • Vazba: váz., B5
 • ISBN: 978-80-247-4418-6
 • Datum vydání: leden 2013
 • Běžná cena s DPH: 349 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -42 Kč
 • Vaše cena s DPH: 307 Kč
ks
  V prodeji

V prakticky zaměřené publikaci se seznámíte se současnými pravidly obchodního a diplomatického protokolu a společenské etikety. Již třetí vydání knížky radí, jak jednat v dalších vybraných zemích světa, které dosud v publikaci zařazeny nebyly, např. v Jižní Koreji, Kolumbii, Dominikánské republice, na Kubě, na Islandu, v USA, Angole, Norsku aj. Kniha je určena zejména studentům mezinárodního obchodu a studentům připravujícím se na diplomatickou dráhu, ale velmi cenné informace v ní najdou i lidé, kteří v těchto oblastech již působí. Po přečtení budete vědět, jaké jsou nejčastější prohřešky a největší nedostatky, s nimiž je možno se v praxi setkat, jak jednat se zahraničními partnery z více než padesáti zemí, na co si dát pozor a jak udělat dobrý dojem. V příloze najdete vzory protokolární a diplomatické korespondence, pravidla používání vizitek ve vybraných zemích a další užitečné informace.Z obsahu
O autorce 5

Řekli o knize 6

Úvod 7

1. Společenská a obchodní etiketa 11

1.1 Definice základního pojmosloví z oblasti společenského styku 12

1.2 Společenská etiketa 15

1.3 Společenské přednosti 17

1.4 Současná úroveň společenského chování v ČR 18

1.5 Současná úroveň společenského chování ve vybraných zemích 19

1.6 Největší nedostatky ve znalostech obchodní etikety v ČR 21

1.7 Organizační stránka přípravy obchodního jednání 23

1.7.1 Místo jednání 24

1.7.2 Doba jednání 24

1.7.3 Počet jednajících osob 28

1.7.4 Organizace pracovní návštěvy a etiketa 28

1.7.4.1 Zvláštnosti obchodního jednání a profesní etikety ve vybraných zemích 31

2. Diplomatický protokol v mezinárodní obchodní a diplomatické praxi 157

2.1 Definice základních pojmů, historie diplomacie 158

2.2 Historie diplomatického protokolu 164

2.3 Diplomatické styky - navázání, přerušení 165

2.4 Státní orgány pro mezinárodní styky 166

2.4.1 Vnitřní orgány státu pro oblast zahraničních styků 167

2.5 Zahraniční orgány státu pro oblast zahraničních styků 170

2.5.1 Diplomatické a další mise 170

2.5.1.1 Diplomatické mise 170

2.5.1.2 Stálé mise a delegace do orgánů a na konference 176

2.5.1.3 Protokolární pořadí diplomatických zástupců, diplomatický sbor 177

2.5.1.4 Výsady a imunity diplomatických a stálých misí 178

2.5.2 Zvláštní mise 189

2.5.3 Česká centra a další úřady ČR v zahraničí 190

2.5.4 Obchodní diplomacie, protokolární a společenské formality obchodních diplomatů 192

2.6 Konzulární styky a konzuláty 194

2.6.1 Poslání konzulárních úřadů, jejich funkce a třídy 194

2.6.2 Konzulární výsady a imunity 197

2.6.3 Honorární konzulární úřady 199

2.6.4 Konzulární jednatelství 200

3. Pravidla pro další protokolární a společenské akce a diplomatickou korespondenci 201

3.1 Konferenční diplomacie a konferenční praxe 202

3.2 Zahraniční návštěvy státních představitelů 204

3.3 Navštívenky a jejich použití v diplomatické a obchodní praxi 206

3.3.1 Osobní a soukromé vizitky 207

3.3.2 Firemní a podnikové vizitky 207

3.3.3 Diplomatické vizitky 209

3.3.4 Používání akademických titulů na vizitkách 209

3.3.5 Označení firemních funkcí 210

3.3.6 Používání vizitek 211

3.3.7 Elektronické vizitky 212

3.3.7.1 Příklady odlišnosti vizitek a jejich používání v některých vybraných zemích 215

3.4 Společenské podniky a příležitosti v diplomatické a obchodní praxi 223

3.4.1 Organizační přípravy 224

3.4.2 Pozvánky 224

3.4.3 Hlavní formy společenských podniků 228

3.4.4 Zasedací pořádek 235

3.4.5 Pravidla stolování 236

3.4.5.1 Zvyklosti vybraných zahraničních partnerů při stolování 239

3.5 Zásady oblékání na společenské akce a jednání 268

3.5.1 Pánské oblečení 270

3.5.2 Dámské oblečení 273

3.6 Tiskové konference 275

3.7 Etiketa ústního a písemného projevu 277

3.7.1 Seznamování a představování 277

3.7.2 Etiketa jmen 281

3.7.3 Oslovování a titulování 283

3.7.4 Šlechtické tituly a jejich používání 285

3.7.5 Etiketa jazyka a písemného projevu 286

3.7.6 Etiketa e-mailu 287

3.7.7 Tlumočení a tlumočník 291

3.7.8 Telefonický styk a zásady jednání po telefonu 293

3.7.8.1 Pravidla telefonického styku 293

3.7.8.2 Mobilní telefony 296

3.7.8.3 Etiketa SMS zpráv 297

3.8 Podpis smluv a dokumentů 297

3.9 Předávání vyznamenání, diplomů a ocenění 298

3.9.1 Řády a vyznamenání České republiky 300

3.10 Diplomatická korespondence 302

3.10.1 Vzory protokolární a diplomatické korespondence 304

Přílohy 315

Příloha 1 Používání státních symbolů 316

Příloha 2 Vídeňská úmluva o diplomatických stycích 318

Shrnutí 327

Summary 327

Seznam literatury 328

Rejstřík 333

Chcete se na něco zeptat?