Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou, 3. aktaulizované přepracované vydání (Leges)

Autor: Vladislav David, Pavel Sladký

 • Kód produktu: 78044
 • Nakladatelství: Nakladatelství Leges
 • Počet stran: 544
 • Vazba: váz., 15 x 20,5 cm
 • ISBN: 978-80-7502-497-8
 • Datum vydání: červen 2022
 • Běžná cena s DPH: 780 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 15%
 • Ušetříte: -117 Kč
 • Vaše cena s DPH: 663 Kč
ks
  V prodeji

Učebnice přináší teoretický výklad obohacený příklady z historické i současné mezinárodní praxe. Spojuje obecnou i zvláštní část internacionalistiky v jeden vnitřně provázaný celek a pomáhá tak čtenáři pochopit chaos dnešního světa.

Ve třetím vydání byly mnohé kapitoly zcela přepracovány či rozšířeny. Autor doplnil text o interpretaci dalších mezinárodních dohod a obohatil kazuistiku o nejnovější případy z mezinárodněprávní praxe, včetně ruské invaze na Ukrajinu.

Učebnice zahajuje úvodem o vývoji mezinárodního práva a jeho vědy od počátků až do dynamického vývoje ve 20. století. Vysvětluje mnohé pojmy výchozí pro studium mezinárodního práva: územní svrchovanost či územní výsost, obecné a partikulární právo, dispozitivní i kogentní pravidla. Podrobně jsou popsány stát a mezivládní organizace jako subjekty mezinárodního práva. Právní režim mezinárodních prostorů zpracovává otázky volného moře, Antarktidy, kosmického prostoru i kybernetického prostoru. Uvedena je mezinárodní odpovědnost i donucení v mezinárodním právu. Rozlišováno je mezi pokojným řešením mezinárodních sporů a normami válečného práva. Kromě vysvětlení mezinárodněprávních institutů kniha poodhaluje právní základ vybraných historických událostí, a přitom zachycuje současný stav mezinárodního práva a jeho vědy.

Kniha je určena především studentům právnických fakult, ale zaujme také zájemce o teritoriální studia či politické vědy. Poslouží pracovníkům mezinárodněprávní aplikační praxe i novinářům informujícím širokou veřejnost o aktuálním dění ve světě.

Chcete se na něco zeptat?