Mezinárodní srovnávání zdravotnických systémů

Autor: Miroslav Barták

 • Kód produktu: 65262
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 336
 • Vazba: váz., A5
 • ISBN: 978-80-7357-984-5
 • Datum vydání: květen 2013
 • Běžná cena s DPH: 665 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -80 Kč
 • Vaše cena s DPH: 585 Kč
ks
  V prodeji

Vzhledem k velkému rozsahu zahrnutých zemí je kniha především deskriptivní, nikoliv analytická. Bude jistě sloužit jako referenční literatura v případě srovnání zdravotnických systémů. Autor přináší zajímavé souhrnné dílo, které je svým způsobem výjimečné a jedinečné, neboť podobná publikace na českém trhu nikdy nebyla v českém jazyce dostupná.

Podle mého názoru bude publikace užitečná pro analytiky zdravotnických systémů (lékaře, politology, odborníky na veřejnou a sociální politiku, ekonomy), pro státní úředníky, pro odborníky ze zdravotních pojišťoven a konečně také pro studenty ekonomického, politologického či lékařského zaměření.

Z recenzního posudku doc. Ing. Mgr. Martina Dlouhého, Dr., MSc.Publikace v souhrnné podobě předkládá příslušné charakteristiky zdravotnictví celkem v 6 světových regionech: evropský region, blízkovýchodní region, africký region, americký region, region jihovýchodní Asie a region Západní Tichomoří.

Mezi hlavní přednosti knihy patří zejména: formální členění kapitol a podkapitol, jednoznačné a výstižné odkazy na použité informační zdroje, kvalitní a výstižný obsah dílčích charakteristik zdravotnictví ve sledovaných zemích, kvalitní jazyk a odborná terminologie aj., přehledné tabulky s makroekonomickými ukazateli pro příslušný stát.


Z recenzního posudku doc. Ing. Jaroslava Pilného, CSc.Obsah knihy:


http://obchod.wkcr.cz/images/stories/pdf/obsah/mezinarodni%20srovnavani%20obsah.pdf

Chcete se na něco zeptat?