Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - cvičné příklady (18. vydání)

Autor: Ing. Martina Křivánková, FCCA

 • Kód produktu: 45421
 • Nakladatelství: Institut certifikace účetních, a.s.
 • Počet stran: 252
 • Vazba: brož., A4
 • ISBN: 978-8087-985-29
 • Datum vydání: srpen 2020
 • Běžná cena s DPH: 450 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 5%
 • Ušetříte: -23 Kč
 • Vaše cena s DPH: 428 Kč
ks
  V prodeji

18. doplněné a přepracované vydání


Sbírka cvičných příkladů je vhodnou pomůckou k přípravě na zkoušku IFRS specialista a zkoušku IFRS v rámci Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR. Zároveň ji doporučujeme i ostatním zájemcům, kterým formou praktických příkladů pomůže k lepšímu porozumění pravidel IFRS.

Z obsahu:
Koncepční rámec pro sestavování a předkládání účetní závěrky
IAS 8 - Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby
IAS 16 - Pozemky, budovy a zařízení
IAS 40 - Investice do nemovitostí
IAS 38 - Nehmotná aktiva
IAS 36 - Snížení hodnoty aktiv
IAS 2 - Zásoby
IFRS 16 - Leasingy
IAS 37 - Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva
IAS 19 - Zaměstnanecké požitky
IAS 12 - Daně ze zisku
IAS 20 - Vykazování státních dotací a zveřejnění státní podpory
IAS 21 - Dopady změn směnných kurzů a cizích měn
IFRS 15 - Výnosy ze smluv se zákazníky
IAS 23 - Výpůjční náklady
IAS 7 - Výkaz o peněžních tocích
IAS 10 - Události po datu účetní závěrky
IFRS 8 - Provozní segmenty
IFRS 5 - Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti
IAS 33 - Zisk na akcii
IAS 41 - Zemědělství
IFRS 2 - Úhrady vázané na akcie
Finanční nástroje
Konsolidace


Všechny zařazené příklady jsou v souladu s aktuální předmětovou osnovou zkoušky vyhlášenou pro období 2019/2020 a toto vydání publikace bylo doplněno o zkoušková zadání, která byla použita v letech 2018 a 2019.

Chcete se na něco zeptat?