Mezinárodní zdaňování

Určeno pro: všechny, kteří se předmětnou problematikou zabývají, např. podnikatele, pracovníky daňových útvarů, daňové poradce začínající s mezinárodním zdaňováním, studenty ekonomických oborů, pracovníky státní správy, apod.

Program semináře:

daňová rezidence fyzických a právnických osob a její změna v průběhu roku, vztah zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p.p. (dále jen „ZDP“) a smluv o zamezení dvojího zdanění

základní pravidla zdaňování příjmů daňových nerezidentů ze zdrojů na území ČR (příjmy dle § 22 ZDP) a příjmů daňových rezidentů ze zdrojů v zahraničí ve vazbě na smlouvy o zamezení dvojího zdanění

plátce daně versus poplatník daně z příjmů, povinnosti plátců daně (§ 38c ZDP a § 20 a § 21 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění p.p.

 • daň vybíraná srážkou
 • zajištění daně

závislá činnost – zdanění dle smluv o zamezení dvojího zdanění, příklady

vyloučení dvojího zdanění (§ 38f ZDP a smlouvy o zamezení dvojího zdanění)

 • metoda vynětí příjmů
 • metoda zápočtu daně

stálé provozovny (čl. 5 a § 22 odst. 2 ZDP)

 • definice pojmu stálá provozovna dle ZDP a SZDZ
 • typy stálých provozoven
 • procesní povinnosti stálých provozoven
 • zdaňování stálé provozovny – základní pravidla

diskuze a odpovědi na dotazy

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník e-mailem na adresu uvedenou v objednávce.

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 12. května 2020, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 15921
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat