MISTR - manažer mezi dvěma mlýnskými kameny • příprava pro vedoucí pracovníky a mistry • dvoudenní kurz 30. 10. a 11. 11. 2019

Určeno pro: pro mistry a vedoucí pracovníky, ale nejen pro ně, pro všechny, kteří mají zájem si ověřit a konfrontovat svoje styly vedení lidí s ostatními účastníky • dvoudenní kurz • 30. 10. a 11. 11. 2019

 • vést nebo řídit?
 • porovnání starých a nových přístupů
 • empatie
 • vedení • řízení a rozhodování
 • strategie kariéry
 • styly a vedení
 • kouč • mediátor • mentor
 • zásady pro vedení lidí
 • vzájemná otevřenost a informovanost
 • sebeuvědomění
 • hodnocení zaměstnanců
 • Ego
 • ŠÉF • co je šéf • kdo je šéf • jak funguje šéf • typy šéfů
 • krizový manažer
 • blízké vztahy na pracovišti
 • jak vybírat podřízené
 • loajalita
 • týmová práce
 • Porady • jejich vedení a řízení
 • motivace zaměstnanců • jak správně motivovat
 • delegování pravomoci
 • v průběhu semináře praktická cvičení pro mistry, vedoucí pracovníky, videoukázky
 • seminář je realizován interaktivní formou, kdy si v rámci témat vyměňují účastníci svoje zkušenosti, pokud vyvstane ze strany účastníků přání, jsou řešeny i jejich problémy z pohledu lektora a ostatních zúčastněných
 • každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu a pracovní materiály vypracované lektorem

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 30. října 2019, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 22310
 • Stav: Připravujeme
Cena: 3 690 Kč Objednat