Powered by Smartsupp

Mluvnice - učebnice českého jazyka pro SŠ

Autor: Martinec, Tušková, Zimová

  • Kód produktu: 40789
  • Nakladatelství: Nakladatelství Fraus
  • Počet stran: 264
  • Vazba: brož., 210x280mm
  • ISBN: 978-80-72368-779-3
  • Datum vydání: březen 2010
  • Vaše cena s DPH: 244 Kč
ks
    V prodeji
Jedna učebnice po celou SŠ studia až k maturitě!


Učebnice určená k výuce na středních školách koncipovaná pro přípravu k maturitě, zahrnující nejnovější trendy ve výuce českého jazyka. Rozsahem pokrývá čtyři roky středoškolského studia!

Je tematicky uspořádaná, zahrnuje výkladové pasáže i cvičení. Text členěn na hlavní stranu a odkazy, např. do odborné literatury, jiných předmětů či na souvislosti v rámci složek předmětu český jazyk a literatura.

Tematické okruhy:
obecné poučení o jazyce;
zvuková a pravopisná stránka jazykového projevu;
tvarosloví, slovní zásoba a slovotvorba;
skladba.

Skladba je sémanticky orientovaná, v celé učebnici je kladen důraz na funkčnost využití jazykových prostředků, na rozvíjení komunikační kompetence a na přípravu k maturitní zkoušce.

Chcete se na něco zeptat?