Powered by Smartsupp

Modely podnikových procesů

Autor: Miroslav Hučka a kolektiv

 • Kód produktu: 11251
 • Nakladatelství: C.H. Beck
 • Počet stran: 512
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7400-468-1
 • Datum vydání: prosinec 2017
 • Běžná cena s DPH: 690 Kč
 • Zvýhodnění on-line: %
 • Ušetříte: 0 Kč
 • Vaše cena s DPH: 690 Kč
ks
  V prodeji

V podmínkách vysoce konkurenčního prostředí hledají podniky cesty, jak zlepšit ekonomické výsledky, posílit svou konkurenceschopnost a také atraktivitu pro potenciální zákazníky. Jedním z kritérií důvěryhodnosti podniku pro zákazníky jsou dobře fungující podnikové procesy, tj. fungující systémy řízení.
Podnikovými procesy, které existují uvnitř organizace (podniku), mezi podnikem a zákazníky nebo mezi podnikem a dodavateli, se zabývá obor procesní organizace. V řadě podniků je však diskuze o organizačních otázkách omezena především na výstavbu organizační struktury a podnikové procesy zpravidla zůstávají stranou. Důsledkem pak je, že podnikové procesy jsou nastaveny chaoticky, dochází k plýtvání pracovními silami, zákazníci jsou nespokojeni kvůli závadám a zpožděním, řídící pracovníci se musí zapojovat do řešení „krizí“ v průběhu realizace zakázek, zaměstnanci pracují pod tlakem a v podmínkách hektického shonu, atd.
V posledních dekádách se však v souvislosti s certifikací systémů managementu kvality ISO 9000 v podnicích postupně zavádí pořádek a systémový přístup k podnikovým činnostem. Problematika podnikových procesů tak v mnoha podnicích získává vyšší prioritu.
Jednotlivé podnikové procesy jsou v knize zobrazeny na vývojových diagramech. Uvedená metodika zobrazení a popisu procesů je ověřena mnohaletou praxí českých podniků. Publikace umožňuje odhalit problémy, které se vyskytují u podnikových procesů, objasnit příčiny těchto problémů a načrtnout možnosti jejich řešení. Z uvedeného důvodu je kniha určena především vedoucím pracovníkům na střední a vrcholové úrovni managementu ve středních a velkých podnicích, které produkující výrobky nebo poskytující služby, a to v nejrůznějších odvětvích

Rámcový obsah
Část I. Teoretické základy
1. Procesní organizace v zrcadle literatury
2. Rozvoj procesně orientované organizační vědy
3. Organizace podnikových procesů

Část II. Metodické základy
4. Zobrazovací prostředky pro procesy
5. Charakteristické rysy podnikových procesů
6. Praxe organizace procesů

Část III. Přehled a specifikace modelů podnikových procesů
7. Přehled procesů
8. Specifikace vrcholových řídících procesů
9. Specifikace hodnototvorných procesů
10. Specifikace podpůrných procesů

Chcete se na něco zeptat?