Moderní přístupy ke společenské odpovědnosti firem a CSR reportování

Autor: Klára Kašparová, Vilém Kunz

 • Kód produktu: 89389
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 160
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-247-4480-3
 • Datum vydání: květen 2013
 • Běžná cena s DPH: 249 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -25 Kč
 • Vaše cena s DPH: 224 Kč
ks
  V prodeji

Na trhu ojedinělá publikace, která se zaměřuje na moderní přístupy a nástroje společenské odpovědnosti firem jako jsou created share value, work-life balance, corporate community involvement či společensky odpovědné investování. Ty jsou blíže představeny nejen z pohledu teorie, ale i z hlediska jejich využití samotnými firmami. Kniha se také podrobně věnuje standardům upravujícím společensky odpovědné chování firem a problematice CSR reportování. Obojí může firmám pomoci vnést systémový přístup do samotného řízení CSR aktivit a významně přispět ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Výsledky aktuálně provedených výzkumů v těchto oblastech, stejně jako devět případových studií ukazujících různé přístupy k CSR v každodenní podnikové praxi v ČR, podtrhují jedinečnost dané publikace. Kniha je určena manažerům, specialistům v oblasti CSR, podnikatelům a studentům VŠ, kteří chtějí využít nejnovější teoretické poznatky či získat širší přehled o uplatňování principů CSR v podnikové praxi.Obsah knihy:


O autorech 9

Úvod 10

1 Společenská odpovědnost firem 12

1.1 Vymezení společenské odpovědnosti firem 12

1.2 Hlavní principy CSR 16

1.3 Přínosy vyplývající z přijetí CSR 17

1.4 Milníky ve vývoji CSR v EU 17

1.5 Implementace CSR 21

1.6 Shrnutí 24

2 Společenská odpovědnost firem v České republice 26

2.1 CSR v ČR před rokem 1989 26

2.2 CSR v ČR po roce 1989 28

2.3 Organizace podporující rozšiřování CSR v ČR 32

2.3.1 Business Leaders Forum 32

2.3.2 Fórum dárců a Byznys pro společnost 33

2.3.3 Další organizace na poli CSR v ČR 34

2.4 Veřejná ocenění v oblasti CSR v ČR 37

2.5 Média a CSR v ČR 39

2.6 Vzdělávání v oblasti CSR v ČR 40

2.7 Budoucnost CSR v ČR 42

2.8 Shrnutí 44

3 Standardy upravující společensky odpovědné chování firem 45

3.1 Důvody a výhody implementace standardů včetně problémů s nimi spojených 45

3.2 Utřídění standardů 47

3.3 Kritické zhodnocení standardů 48

3.3.1 Využití standardů v podnikové praxi 48

3.3.2 Komparace jednotlivých standardů 51

3.4 Výzkum - vlastnictví ISO 14001 56

3.5 Shrnutí 57

4 Reportování o společensky odpovědném chování firem 59

4.1 Vývoj a stav CSR reportování 59

4.2 Důvody (ne)reportování 62

4.3 Trendy v CSR reportování 63

4.3.1 Využití možností internetu 63

4.3.2 Integrované reporty 64

4.3.3 Ověřování reportů 65

4.4 Kroky směřující k tvorbě CSR reportu 66

4.5 Výzkum - CSR reportování v ČR 69

4.6 Shrnutí 72

5 Moderní trendy v oblasti společenské odpovědnosti firem 73

5.1 Vytváření sdílených hodnot (Creating Shared Value) 73

5.2 Work-life balance 76

5.3 Corporate community involvement 79

5.3.1 Aktivity spadající pod corporate community involvement 80

5.3.2 Strategické řízení corporate community involvement 81

5.4 (Společensky) odpovědné investování 82

5.5 Shrnutí 84

Závěr 85

Summary 87

Případové studie - Uplatňování CSR ve firemní praxi podnikatelských subjektů v ČR 89

1. Reportování o udržitelném rozvoji na příkladu New World Resources Plc 91

2. Corporate community involvement jako součást společensky odpovědného chování firem na příkladu energetické skupiny E.ON 94

3. Případová studie k CSR společnosti Bayer s.r.o. 98

4. Případová studie uplatňování společenské odpovědnosti - Plzeňský Prazdroj, a.s. 101

5. Případová studie k CSR společnosti PRK Partners 104

6. Společenská odpovědnost Československé obchodní banky, a.s. 107

7. Případová studie Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. - Firemní dobrovolnictví 115

8. Případová studie AGC Flat Glass Czech (a Skupiny AGC) - Etický kodex119

9. Případová studie k CSR společnosti Deloitte Česká republika 124

Seznam literatury 127

Seznam zkratek 142

Seznam obrázků a tabulek 143

Přílohy 144

Příloha A: Směrnice GRI 145

Příloha B: Charakteristika vybraných standardů 146

Příloha C: Seznam odkazů na CSR reporty, resp. zprávy o udržitelném rozvoji151

Příloha D: Metodologie výzkumu 153

Příloha E: Integrovaný reportingový rámec 155

Příloha F: Důvody volby výroční zprávy pro analýzu 157

Příloha G: Zásady odpovědného investování 157

Rejstřík 159


Chcete se na něco zeptat?