Multidetektorová výpočetní tomografie srdce

Autor: Jan Baxa, Jiří Ferda

 • Kód produktu: 61840
 • Nakladatelství: Galén, s.r.o.
 • Počet stran: 213
 • Vazba: brož., 15,5 x 22,5 c
 • ISBN: 978-80-7262-880-3
 • Datum vydání: květen 2012
 • Běžná cena s DPH: 500 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -50 Kč
 • Vaše cena s DPH: 450 Kč
ks
  V prodeji

Publikace Multidetektorová výpočetní tomografie srdce shrnuje zkušenosti autorů, kteří od roku 2002 provedli více než 5000 CT vyšetření srdce prostřednictvím systémů všech generací MDCT, tedy přístrojem šestnáctiřadým, šedesátičtyřřadým, dvouzdrojovým první generace a dvouzdrojovým druhé generace.


V obecné části knihy se probírají problémy provádění vyšetření, zpracování dat a vyhodnocení nálezů, speciální část dokumentuje jednotlivé patologické nálezy na věnčitých tepnách, myokardu i chlopenním aparátu.


 


Obsah knihy:OBECNÁ ČÁST


1. Základní technické předpoklady a historie


2. EKG synchronizace


3. Retrospektivní gating


4. Prospektivní triggering


5. Časové rozlišení - I


6. Časové rozlišení - II


7. Prostorové rozlišení


8. Kontrast a šum


9. Aplikace kontrastní látky - základní parametry


10. Aplikace kontrastní látky - způsob časování


11. Aplikace kontrastní látky - bolus, objem, koncentrace, viskozita


12. Akviziční parametry - rozsah a směr


13. Akviziční parametry - expozice a datová stopa


14. Faktor stoupání a perioda rotace


15. Rekonstrukce dat


16. Problematika nastavení a editace rekonstrukční fáze


17. Multifázová rekonstrukce


18. Multiplanární rekonstrukce


19. MIP rekonstrukce


20. VRT rekonstrukce


21. Softwarové nástroje a analýza plátu


22. 4D zobrazení a analýza funkčních parametrů


23. Hodnocení a archivace dat


24. Kvantifikace koronárních kalcifikací


25. Dynamické perfuzní zobrazení


26. Zobrazení duální energií


27. Hybridní zobrazení


28. Možnosti redukce dávky ionizačního záření


29. Zobrazení na CT přístroji s jedním zdrojem záření


30. Zobrazení na CT přístroji se širokým detektorem


31. Zobrazení na CT přístroji se dvěma zdroji záření


32. Premedikace a příprava pacienta


33. Klinické indikace CT zobrazení srdceSPECIÁLNÍ ČÁST


1. Pravá věnčitá tepna


2. Levá věnčitá tepna


3. Dominance levé věnčité tepny


4. Anomální odstup věnčitých tepen - přední průběh tepny


5. Anomální odstup věnčitých tepen - retroaortální průběh tepny


6. Anomální odstup věnčitých tepen - interarteriální průběh tepny


7. Anomální odstup věnčitých tepen - transseptální průběh tepny


8. Anomální odstup věnčitých tepen - syndrom Blandův-Whiteův-Garlandův


9. Koronární píštěle


10. Myokardiální můstky


11. Srdeční žíly


12. Variabilita srdečních žil


13. Aterosklerotické pláty


14. Fibrózní aterosklerotické pláty


15. Lipoidní aterosklerotické pláty a pozitivní remodelace


16. Nestabilní aterosklerotické pláty


17. Kalcifikované pláty a kalcifikace ve stěně tepen


18. Kalciové skóre


19. Koronární ateroskleróza - postižení jedné tepny


20. Koronární ateroskleróza - postižení více tepen


21. Diabetická angiopatie


22. Chronický uzávěr věnčité tepny


23. Akutní uzávěr věnčité tepny


24. Spontánní disekce věnčité tepny


25. Disekce věnčité tepny u disekce aorty


26. Stenty ve věnčitých tepnách


27. Restenózy a komplikace implatace stentů


28. Okluze koronárního stentu


29. Základní roviny zobrazení srdce


30. Projekce na aortální chlopeň


31. Subvalvulární stenóza


32. Valvulární stenóza


33. Valvulární regurgitace a kombinované vady


34. Bikuspidální aortální chlopeň


35. Supravalvulární stenóza


36. Mitrální chlopeň


37. Trikuspidální chlopeň


38. Intrakardiální zkraty


39. Parciální anomální návrat plicních žil


40. Komplexní anomálie srdce


41. Dilatační kardiomyopatie


42. Hypertrofická kardiomyopatie


43. Arytmogenní kardiomyopatie pravé komory


44. Nádory perikardu


45. Nádory myokardu


46. Nádory intrakardiální


47. Srdeční aneuryzma a pseudoaneuryzma


48. Intrakardiální trombóza


49. Infekční endokarditida


50. Akutní perikarditida


51. Konstriktivní perikarditida


52. Hemoperikard


53. Zátěžová ischémie myokardu


54. Akutní infarkt myokardu


55. Chronický infarkt


56. Arteriální bypassy


57. Žilní bypassy


58. Stenózy proximální anastomózy bypassů


59. Stenózy distální anastomózy bypassu


60. Stenózy nativního řečiště po operaci bypassů


61. Chronická okluze bypassu


62. Subakutní okluze bypassu a uzávěr sekvenčního pokračování


63. Stenóza bypassu


64. Komplikace po kardiochirurgických výkonech


65. Zobrazení plicních žil


66. Alternativní vaskulární nálezy u CT koronarografieLiteratura


Summary 

Chcete se na něco zeptat?