Mzdová a personální agenda v teorii i příkladech • dopad novely Zákoníku práce do praxe mzdové účetní • očekávané novinky pro rok 2021

Omlouváme se, tento seminář již není možné objednat

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty a všechny další zájemce o získání aktuálních informací souvisejících s aktuálním i budoucím stavem legislativy v oblasti mzdového účetnictví.

Obsah semináře: řešení aktuálních problematických situací ve mzdovém účetnictví • očekávané změny ve mzdách, sociálním a zdravotním pojištění na přelomu roku 2020/2021 • dopad novely Zákoníku práce do praxe mzdové účetní • výklad a praktické příklady

 • průměrná měsíční mzda, její význam pro stanovení aktuálních veličin ve mzdovém účetnictví
 • minimální a zaručená mzda • aktuální a budoucí stav • dopad do mzdové praxe • stav po novele Zákoníku práce
 • Novela zákoníku práce v roce 2020 a 2021 a její dopad do mzdové praxe
 • Dovolená - zásadní změny v praktických příkladech
 • změny v oblasti daně z příjmů
 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr • výhody a nevýhody pro zaměstnance a zaměstnavatele
 • srážková daň
 • změny v oblasti zdravotního a sociálního pojištění
 • zaměstnání malého rozsahu
 • Významné změny v oblasti srážek ze mzdy • novela Insolvenčního zákona
 • Aktuality ke dni konání semináře • očekávaný vývoj v roce 2021
 • Příklady na problematické výpočty v oblasti mezd
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 26. října 2020, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 22813
 • Stav: Zrušeno
Cena: 2 190 Kč