Mzdová účtárna v příkladech • komplexní výklad

Tento seminář je již plně obsazen

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří se chtějí vyvarovat chyb a omylů při své práci. Účastníci obdrží soubor složitých příkladů, které budou podrobně vysvětleny, včetně odkazů na právní předpisy.

Program semináře:

rozvrhování pracovní doby

 • rovnoměrně a nerovnoměrně rozvržená pracovní doba
 • práce přesčas a její posuzování, evidence práce přesčas
 • mzda s přihlédnutím k případné práci přesčas a její spravedlivá konstrukce
 • proplácení práce přesčas a náhradní volno za práci přesčas

pružná pracovní doba a problémy s příplatky za práci v noční době

 • překážky v práci při pružné pracovní době

příplatky za práci v sobotu a neděli a ve svátek u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby a u rovnoměrně rozvržené pracovní doby

práce přesčas • limity práce přesčas • mzda s přihlédnutím práce přesčas • evidence práce přesčas • náhradní volno za práci přesčas

náhrada mzdy za svátek •nekrácená měsíční mzda • výkon práce ve svátek • výkon práce ve svátek a práce přesčas

průměrný výdělek • výpočet a druhy průměrného výdělku • problémy u pravděpodobného výdělku

dovolená • správné stanovení nároku dovolené u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby • správné zaokrouhlování dovolené • náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou • dodatková dovolená a její krácení

daně

 • dvojí základ daně u daňových nerezidentů, kteří jsou členy SOPO, a kteří mají též uzavřen PPV
 • dvojí základ daně u daňových rezidentů, kteří mají příjem z DPP a dalšího PPV do výše rozhodného příjmu pro účast na NP a současně neučinili Prohlášení
 • daňové zvýhodnění na dítě
 • daňové zvýhodnění na dítě uplatňují prarodiče, rodiče vdané dcery
 • další složité případy týkající se zdaňování příjmů

zdravotní pojištění

 • ohlašovací povinnosti a častá pochybení zaměstnavatelů – mateřská dovolená, rodičovská dovolená, rodičovský příspěvek, péče alespoň o jedno dítě do 7 let nebo alespoň o 2 děti do 15 let
 • neplacené volno z důvodu péče o dítě – kódy L,T
 • vojenské cvičení a ohlašovací kódy, náhrada ušlého příjmu
 • opravy při chybném odvodu zdravotního pojištění, penále, prominutí penále

nemocenské pojištění

 • správné stanovení rozhodného období
 • nárok na ošetřovné – neoprávněné zamítnutí nároku
 • rozsah vycházek nemocných pojištěnců a jejich kontrola
 • právo zaměstnavatele sankcionovat zaměstnance a výpovědní důvod – porušení léčebného režimu
 • elektronická neschopenka - základní informace o povinnostech zaměstnavatelů, postup při vzniku DPN, trvání a ukončení DPN

povinnosti zaměstnavatele při neplatném rozvázání pracovního poměru

přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

srážky ze mzdy

 • srážky bez souhlasu a se souhlasem, srážky exekuční a srážky na základě dohody – nové parametry od 1.6.2019
 • pojem čistá mzda, srážky z čisté mzdy, srážka z hrubé mzdy při přeplatku na dovolené
 • vyživovací povinnost, nezabavitelná částka, exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky na daňový bonus
 • povinnosti zaměstnavatelů při insolvenci zaměstnance - zahájení insolvenčního řízení, rozhodnutí o oddlužení, atd.

archivace dat ve mzdové účtárně  • lhůty pro archivaci účetních a dalších dokladů, skartace dat

další problémy ve mzdové účtárně

diskuze a odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 24. října 2019, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 15684
 • Stav: Obsazeno
Cena: 2 490 Kč