Mzdová účtárna v příkladech • komplexní výklad

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří se chtějí vyvarovat chyb a omylů při své práci. Účastníci obdrží soubor složitých příkladů, které budou podrobně vysvětleny, včetně odkazů na právní předpisy. POZOR !!! Začátek semináře v 9.30 hod.

Program semináře:

 • Rozvrhování pracovní doby • rovnoměrně a nerovnoměrně rozvržená pracovní doba • práce přesčas a její posuzování, evidence práce přesčas • mzda s přihlédnutím k případné práci přesčas a její spravedlivá konstrukce • proplácení práce přesčas a náhradní volno za práci přesčas
 • pružná pracovní doba a problémy s příplatky za práci v noční době • překážky v práci při pružné pracovní době
 • příplatky za práci v sobotu a neděli a ve svátek u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby a u rovnoměrně rozvržené pracovní doby
 • práce přesčas • limity práce přesčas • mzda s přihlédnutím práce přesčas • evidence práce přesčas • náhradní volno za práci přesčas
 • náhrada mzdy za svátek • nekrácená měsíční mzda • výkon práce ve svátek • výkon práce ve svátek a práce přesčas
 • průměrný výdělek • výpočet a druhy průměrného výdělku • problémy u pravděpodobného výdělku
 • dovolená a správné stanovení nároku dovolené u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby • správné zaokrouhlování dovolené • náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou • dodatková dovolená a její krácení
 • Daně

 • dvojí základ daně u daňových nerezidentů, kteří jsou členy SOPO, a kteří mají též uzavřen PPV
 • dvojí základ daně u daňových rezidentů, kteří mají příjem z DPP a dalšího PPV do výše rozhodného příjmu pro účast na NP a současně neučinili Prohlášení
 • daňové zvýhodnění na dítě
 • daňové zvýhodnění na dítě uplatňují prarodiče • rodiče vdané dcery
 • další složité případy týkající se zdaňování příjmů
 • Zdravotní pojištění

 • ohlašovací povinnosti a častá pochybení zaměstnavatelů – mateřská dovolená • rodičovská dovolená • rodičovský příspěvek • péče alespoň o jedno dítě do 7 let nebo alespoň o 2 děti do 15 let
 • neplacené volno z důvodu péče o dítě – kódy L,T
 • vojenské cvičení a ohlašovací kódy • náhrada ušlého příjmu
 • opravy při chybném odvodu zdravotního pojištění • penále • prominutí penále
 • Nemocenské pojištění

 • správné stanovení rozhodného období
 • nárok na ošetřovné – neoprávněné zamítnutí nároku
 • rozsah vycházek nemocných pojištěnců a jejich kontrola
 • právo zaměstnavatele sankcionovat zaměstnance a výpovědní důvod – porušení léčebného režimu
 • elektronická neschopenka • základní informace o povinnostech zaměstnavatelů • postup při vzniku DPN • trvání a ukončení DPN
 • Povinnosti zaměstnavatele při neplatném rozvázání pracovního poměru

  Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

  Srážky ze mzdy

 • srážky bez souhlasu a se souhlasem • srážky exekuční a srážky na základě dohody – nové parametry od 1. 6. 2019
 • pojem čistá mzda • srážky z čisté mzdy • srážka z hrubé mzdy při přeplatku na dovolené
 • vyživovací povinnost • nezabavitelná částka • exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky na daňový bonus
 • povinnosti zaměstnavatelů při insolvenci zaměstnance • zahájení insolvenčního řízení • rozhodnutí o oddlužení • atd.
 • Archivace dat ve mzdové účtárně • lhůty pro archivaci účetních a dalších dokladů • skartace dat

  další problémy ve mzdové účtárně

 • diskuze • odpovědi na dotazy
 • Přihláška

  Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

  Úhrada

  Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

  Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

  Daňový doklad

  Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

  Informace

  Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

  Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

  Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

  Dotazy

  S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

  Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

  • Datum konání: 23. října 2019, 9.30 - 14.30
  • Variabilní symbol: 22379
  • Stav: Připravujeme
  Cena: 2 090 Kč Objednat