Powered by Smartsupp

Mzdová účtárna v příkladech, otázkách a odpovědích od A do Z • prezenčně i on-line

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří se chtějí vyvarovat chyb a omylů při své práci

Účastníci obdrží soubor složitých příkladů, které budou podrobně vysvětleny. Některé problémové situace (nejen oblast pracovního práva) budou v materiálu řešeny formou dotaz x odpověď.

Program semináře:

rozvrhování pracovní doby

 • rovnoměrně a nerovnoměrně rozvržená pracovní doba
 • práce přesčas a její posuzování, evidence práce přesčas
 • mzda s přihlédnutím k případné práci přesčas a její koncepce
 • proplácení práce přesčas a náhradní volno za práci přesčas

pružná pracovní doba a problémy s příplatky za práci v noční době

 • překážky v práci při pružné pracovní době

příplatky za práci v sobotu a neděli a ve svátek u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby a u rovnoměrně rozvržené pracovní doby

náhrada mzdy za svátek, nekrácená měsíční mzda

průměrný výdělek – problémy u pravděpodobného výdělku

dovolená a správné stanovení nároku dovolené u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby, správné zaokrouhlování dovolené, náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou, dodatková dovolená a její krácení

daně

 • dvojí základ daně u daňových nerezidentů, kteří jsou členy SOPO, a kteří mají též uzavřen PPV
 • dvojí základ daně u daňových rezidentů, kteří mají příjem z DPP a dalšího PPV do výše rozhodného příjmu pro účast na NP a současně neučinili Prohlášení
 • daňové zvýhodnění na dítě
 • daňové zvýhodnění na dítě uplatňují prarodiče, rodiče vdané dcery
 • další složité případy týkající se zdaňování příjmů
 • příspěvek na stravování
 • benefity do limitu

zdravotní pojištění

 • ohlašovací povinnosti a častá pochybení zaměstnavatelů – mateřská dovolená, rodičovská dovolená, rodičovský příspěvek, péče alespoň o jedno dítě do 7 let nebo alespoň o 2 děti do 15 let
 • neplacené volno z důvodu péče o dítě – kódy L,T
 • vojenské cvičení a ohlašovací kódy, náhrada ušlého příjmu
 • opravy při chybném odvodu zdravotního pojištění, penále, prominutí penále

nemocenské pojištění

 • správné stanovení rozhodného období
 • ošetřovné – domáčtí zaměstnanci
 • rozsah vycházek nemocných pojištěnců a jejich kontrola
 • právo zaměstnavatele sankcionovat zaměstnance a výpovědní důvod – porušení léčebného režimu

povinnosti zaměstnavatele při neplatném rozvázání pracovního poměru

přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

srážky ze mzdy

 • srážky bez souhlasu a se souhlasem, srážky exekuční a srážky na základě dohody
 • pojem čistá mzda, srážky z čisté mzdy, srážka z hrubé mzdy při přeplatku na dovolené
 • vyživovací povinnost, nezabavitelná částka, exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky
 • povinnosti zaměstnavatelů při insolvenci zaměstnance - zahájení insolvenčního řízení, rozhodnutí o oddlužení, atd.

archivace dat ve mzdové účtárně - lhůty pro archivaci účetních a dalších dokladů, skartace dat

diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 5. června 2024, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 21108
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 790 Kč Objednat