Mzdové aktuality v roce 2023 a správné postupy zaměstnavatelů

Určeno pro: mzdové účetní

přehled nových platných právních předpisů od 1.11.2022 a v roce 2023

otcovská dovolená - § 196a zákoníku práce, otcovská poporodní péče

vyhláška č. 452/2022 Sb. – pracovnělékařské prohlídky

výpočet průměrného výdělku a jeho formy

  • které příjmy se započítávají
  • pravděpodobný výdělek
  • jak zjistit průměrný výdělek u DPP

náhrada za ztrátu na výdělku a její výpočet nejen u pracovního poměru, ale i u dohod o pracích mimo pracovní poměr

výpočet nároku na dovolenou po ukončení mateřské dovolené a další komplikované situace při výpočtu nároku na dovolenou

  • jak správně řešit přeplatek na dovolenou
  • kdy může zaměstnanec žádat o převod zůstatku dovolené z běžného roku do dalšího roku?
  • kdy musí zaměstnavatel převést zůstatek dovolené do dalšího roku/dalších let?

prokazování přípravy na budoucí povolání, náležitosti potvrzení o studiu

nezabavitelná částka v roce 2023 a její výpočet

zaměstnanecké benefity – druhy benefitů, zdroj jejich úhrady, odvod pojistného

upozornění na informační povinnost vůči zaměstnanci před prvním uplatnění slev na pojistném

diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

  • Datum konání: 8. června 2023, 9.00 - 14.00
  • Variabilní symbol: 19787
  • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat