Mzdové aktuality

Určeno pro: mzdové účetní

Program semináře:

nová placená překážka v práci dle § 203a zákoníku práce – pracovní volno související s akcí pro děti a mládež

 • podmínky pro placenou překážku
 • maximální výše náhrady mzdy
 • refundace vyplacené náhrady

chráněný účet

 • právo dlužníka v exekuci zřídit si chráněný účet
 • vedení chráněného účtu
 • chráněné platby převáděné na chráněný účet
 • povinnosti zaměstnavatele a ostatních plátců příjmů dle § 299 OSŘ

náhradní výživné

 • podmínky pro poskytování náhradního výživného
 • úřední exekuce od Úřadu práce týkající se náhradního výživného
 • postup zaměstnavatele - pořadí exekucí na výživné, dlužné výživné a náhradní výživné

neplatné rozvázání pracovního poměru a povinnosti s tím spojené

 • jak řešit úrok z prodlení v souvislosti s neplatným rozvázáním pracovního poměru

ruční výpočet dovolené po MD v návaznosti na RD

 • minimální nárok na dovolenou – podmínky

stravenkový paušál

 • řešení jednotlivých situací na konkrétních příkladech
 • stanovisko MFČR ze dne 29.4.2021 – směna a odpracování její blíže neurčené části

další časté dotazy a jejich řešení

 • výpočet pravděpodobného výdělku
 • zaměstnání Slováka s výkonem práce na Slovensku
 • ukončení ´pracovního poměru a chybně vyplacené mzdové náležitosti
 • splatnost mzdy a příplatkové mzdy u noční směny, která začíná poslední kalendářní den v měsíci a končí první den následujícího měsíce

diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 13. září 2021, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 19297
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat