Mzdové účetnictví 2019 v příkladech • teoretický výklad a praktické příklady z praxe

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, vedoucí pracovníky a všechny další zájemce o získání aktuálních informací souvisejících se mzdami v roce 2019 a následujích letech. • Seminář je přeložen z DK, Gahurova ulice na hotel Moskva.

Seminář je zaměřen na zpracování aktuálních mzdových problémů v přehledných příkladech a získání aktuálních informací o očekávaných změnách ve mzdách, pracovním právu a pojištění v roce 2019, 2020 a 2021.

 • Hlavní témata:
 • Příplatky a náhrady za práci přesčas a ve svátek
 • Dovolená
 • Slevy a daňové zvýhodnění na děti
 • Životní pojištění a penzijní připojištění zaměstnance, porušení předpisů
 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • Srážková daň
 • Sociální pojištění a zdravotní pojištění
 • Srážky ze mzdy
 • Aktuality ke dni konání semináře • očekávaný vývoj v následujících letech
 • Obsah:

 • minimální a zaručená mzda • aktuální stav a dopad do mzdové praxe
 • aktuální a očekávané změny v oblasti pracovního práva a v personalistice (zákoník práce, zákon o zaměstnanosti)
 • aktuální problémy v oblasti daně z příjmů ze závislé činnosti (očekávaný přechod ze superhrubé na hrubou mzdu)
 • slevy a daňové zvýhodnění na dět
 • dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr v souvislosti s odvody daně, zdravotního a sociálního pojištění
 • praktický příklad na výpočet odvodů u zaměstnání malého rozsahu a dohod o provedení práce
 • změny v oblasti nemocenského pojištění
 • srážky ze mzdy • dopad judikátů do praxe
 • aktuality ke dni konání semináře • očekávaný vývoj v roce 2019, 2020 a dalších….
 • změny ve srážkách ze mzdy od 1. 6. 2019
 • změny v pojistném na sociální zabezpečení s dopadem na výpočet daňového základu od 1. 7. 2019
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 29. května 2019, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 22279
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat