Mzdy pod lupou • základní principy mzdové problematiky • 2denní seminář

Omlouváme se, tento seminář již není možné objednat

Určeno pro: mírně pokročilé a začínající mzdové účetní • 22. a 23. října 2020

1. den • 22. října • 9.00 - 15.00 hod.

  • základní principy zdaňování mezd • účinnost daňového prohlášení • odvody daní • termíny • daňové zvýhodnění na děti – slevy, bonusy, doklady, střídává péče, dělení slev • další slevy a odpočty a podmínky jejich uplatnění, nutné doklady • srážková daň • daňoví nerezidenti • odvody • povinnosti zaměstnavatele • aktuality roku 2020
  • základní principy zdravotního pojištění v souvislosti se mzdou • vznik a zánik pojištění • principy registrací • doplatky po skončení vztahů • povinnosti zaměstnavatele • minimální mzda a souvislosti se zdravotním pojištěním - praktické příklady • osoby, za které platí pojištění stát, nutné doklady • přehledy, odvody a evidence • pojištění v DPČ a DPP • souběhy pracovních vztahů • princip jednoho pojištění EU, zaměstnávání občanů EU • aktuality roku 2020
  • základní principy v sociálním pojištění v souvislosti se mzdou • vznik a zánik pojištění a podmínky • sazby pojistného, doplatky • povinnosti, přehledy, odvody, evidence • nemocenské dávky, otcovská, ošetřovné • ochranná lhůta, podpůrčí doba • fiktivní rozvrh pracovní doby pro náhradu mzdy, náhrada mzdy v době nemoci, náhrada v době nemoci a noční směny • zaměstnání malého rozsahu • pojištění v DPČ a DPP • souběhy vztahů • aktuality roku 2020

2. den • 23. října • 9.00 - 15.00 hod.

 • struktura mzdy • měsíční, hodinová, stanovení poměrné části mzdy • minimální mzda, zaručená mzda • příplatky, přesčasy, čerpání náhradního volna, příplatky za svátek • pracovní doba rovnoměrně a nerovnoměrně rozvržená, co je fond pracovní doby a umíme s ním pracovat? • odměňování u DPČ a DPP, limity, správné používání dohod a jejich náležitosti • povinnosti zaměstnavatele • potvrzení o zaměstnání • nekolidující zaměstnání • aktuality roku 2020
 • průměrný a pravděpodobný výdělek • základní informace • rozhodné období • započitatelné příjmy, používání průměrného výdělku • dlouhodobé odměny a zápočet do více období
 • základní principy srážek ze mzdy
 • dovolená • za kalendářní rok • dovolená za odpracované dny • základní nároky • stanovení dovolené u rovnoměrně a nerovnoměrně rozvržené pracovní doby • dovolená a kratší pracovní doba • povinnosti zaměstnavatele na úseku dovolené • čerpání dovolené, krácení dovolené, diferenciace dovolené • benefitní dovolená • převody dovolené do dalších let • dovolená a souvislosti s mateřskou a rodičovskou dovolenou • plány dovolené • žádanky o dovolenou • převody z rovnoměrného rozvržení na nerovnoměrné a zpět • dovolená a různě dlouhé směny • základní informace o dovolené od roku 2021
 • Účastníci semináře obdrží zdarma, jako studijní materiál, publikaci "Abeceda mzdové účetní 2020" (ANAG 1/2020) v hodnotě cca 680,-Kč
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 22. října 2020, 9.00 - 15.00
 • Variabilní symbol: 22811
 • Stav: Zrušeno
Cena: 3 990 Kč