Powered by Smartsupp

Nad vymezením závislé práce

Autor: Jakub Tomšej, doc. JUDr. Jan Pichrt Ph.D.

 • Kód produktu: 38699
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 136
 • Vazba: brož,.15,8 x 23,4 cm
 • ISBN: 978-80-7676-593-1
 • Datum vydání: červen 2023
 • Běžná cena s DPH: 275 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 30%
 • Ušetříte: -83 Kč
 • Vaše cena s DPH: 193 Kč
ks
  V prodeji

Monografie reaguje na probíhající diskuse o vymezení závislé práce, podpořené i současně diskutovanou novelou zákona o zaměstnanosti, která stávající definici závislé práce doplňuje. Jejím cílem není komplexně pojednat o institutu závislé práce ve všech jeho souvislostech. Monografie se naopak zabývá aktuálními otázkami, které jsou s vymezením závislé práce spojeny.

Předmětem této knihy jsou jak úvahy o potřebě redefinice závislé práce, včetně možností zahraniční inspirace, tak i analýza konkrétních institutů, které jsou z pohledu vymezení závislé práce problematické. Důvodem může být jednak snížená ochrana zaměstnance, který závislou práci koná (jako je tomu u prekérního zaměstnání), jednak i to, že je sporné, zda se o závislou práci vůbec jedná.

Monografie tak zkoumá poměrně nové instituty sdílené ekonomiky, digitálních platforem a crowdsourcingu, věnuje se však také odlišnostem v postavení zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných či právnímu postavení studentů vysokých škol konajících odborné praxe. Zabývá se i zmiňovaným prekérním zaměstnáváním v podobě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a mírou, do jaké toto zaměstnávání naplňuje znaky závislé práce. Monografie pojednává rovněž o nelegální práci a jejích odpovědnostních důsledcích, o problematice faktického pracovního poměru a tzv. práce na zkoušku a jejich dopadech v případě pracovního úrazu.

Chcete se na něco zeptat?