Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku – komentář k § 2894 až § 2971

Autor: Doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M., JUDr. Jan Kotula, JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

  • Kód produktu: 2858
  • Nakladatelství: ANAG
  • Počet stran: 336
  • Vazba: brožovaná
  • ISBN: 978-80-7263-940-3
  • Datum vydání: duben 2015
  • Vaše cena s DPH: 449 Kč
ks
    V prodeji

Publikace řeší náhradu škody a náhradu nemajetkové újmy v soukromém právu. Jedná se o poznámkové vydání právní úpravy odpovědnosti za škodu v novém občanském zákoníku s vytyčením změn, které byly v novém občanském zákoníku zavedeny oproti stávající úpravě.

Pro koho je publikace vhodná?

Kniha „Náhrada škody a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku“ je určena především těm, kteří se chtějí přehledově seznámit s novou právní úpravou, a to nejen praktikujícím právníkům, ale i zaměstnavatelům nebo další laické veřejnosti, která s úpravou odpovědnosti za škodu přichází do styku.

Metodika Nejvyššího soudu

Přílohou publikace je Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví, která v souladu se zásadou plného odčinění nemajetkových újem na zdraví a na určení výše náhrady podle zásady slušnosti konkretizuje základní východiska, kterými by se měla praxe při stanovení výše náhrady řídit.

Platnost publikace

Platí i pro rok 2020, případné legislativní změny budou řešeny formou aktualizace, která bude ke stažení na těchto webových stránkách.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?