Powered by Smartsupp

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku – komentář k § 2894 až § 2971

Autor: Doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M., JUDr. Jan Kotula, JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

  • Kód produktu: 2858
  • Nakladatelství: ANAG
  • Počet stran: 336
  • Vazba: brožovaná
  • ISBN: 978-80-7263-940-3
  • Datum vydání: duben 2015
  • Vaše cena s DPH: 449 Kč
ks
    V prodeji

Publikace řeší náhradu škody a náhradu nemajetkové újmy v soukromém právu. Jedná se o poznámkové vydání právní úpravy odpovědnosti za škodu v občanském zákoníku s vytyčením změn, které byly v občanském zákoníku zavedeny oproti minulé úpravě.

Metodika Nejvyššího soudu

Přílohou publikace je Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví, která v souladu se zásadou plného odčinění nemajetkových újem na zdraví a na určení výše náhrady podle zásady slušnosti konkretizuje základní východiska, kterými by se měla praxe při stanovení výše náhrady řídit.

Platnost publikace

Platí i pro rok 2024.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?