Powered by Smartsupp

Náhrada škody v obchodních vztazích a možnosti její smluvní limitace (2., doplněné a přepracované vydání)

Autor: Josef Šilhán

  • Kód produktu: 10907
  • Nakladatelství: C.H. Beck
  • Počet stran: 166
  • Vazba: brož., B5
  • ISBN: 978-80-7400-393-6
  • Datum vydání: červenec 2011
  • Vaše cena s DPH: 360 Kč
ks
    V prodeji
V obecné části je nejprve zevrubně vyložena právní úprava náhrady škody v českém obchodním právu, včetně relevantní judikatury. Těžištem textu je pak navazující teoretická cást, v níž je predmetem zájmu sporná otázka prípustnosti smluvního snížení rozsahu hrazené škody před jejím samotným vznikem. Rozebrány jsou způsoby, kterými je takového cíle možno dosáhnout, jejich právní přípustnost a také limity, které je nutno při jejich konstrukci dodržet. Stranou krome analýzy podmínek v českém právním řádu (včetně úpravy připravované po rekodifikaci soukromého práva) nezůstává ani mezinárodní dosah problematiky; kniha tak nabízí i pohled do vybraných zahraničních právních řádů a mezinárodních právních úprav. Praktická část publikace je potom zaměřena na nejčastejší způsoby, jak lze náhradu škody limitovat a přináší řadu kontraktačních doporučení a postupů, které mohou smluvním stranám v praxi pomoci k optimalizaci jejich obchodních vztahů. Inspirativní a nápomocná tak tato publikace může být nejen pro podnikové právníky, advokáty či studenty právnických fakult, ale i pro širokou podnikatelskou veřejnost.

Chcete se na něco zeptat?