Násilná kriminalita

Autor: Lenka Staňková, Filip Ščerba, Milan Vichlenda

 • Kód produktu: 65493
 • Nakladatelství: Nakladatelství Leges
 • Počet stran: 264
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-7502-069-7
 • Datum vydání: duben 2015
 • Běžná cena s DPH: 380 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -38 Kč
 • Vaše cena s DPH: 342 Kč
ks
  V prodeji

Monografie se zabývá násilnou kriminalitou, která představuje jeden z nejzávažnějších typů kriminality vůbec. Publikace nabízí rozbor problematiky nejen v rovině trestněprávní, ale také v rovině kriminologické, penologické, viktimologické a kriminalistické. Analýza stávající české právní úpravy násilných deliktů je doplněna o komparaci s vybranými úpravami zahraničními.


Významná část monografie je věnována empirickému výzkumu úmyslných usmrcení, který byl založen na analýze několika desítek případů. Výsledky tohoto výzkumu přinášejí velmi zajímavé výsledky ohledně identifikace faktorů, které jsou hlavní příčinou takových deliktů, osob pachatelů, způsobu jejich páchání, role obětí či způsobů jejich sankcionování.


Monografie je proto určena jak odborníkům činným na akademickém poli, tak i soudcům, státním zástupcům, advokátům vykonávajícím obhajobu v trestních věcech, ale třeba také osobám zabývajícím se poskytováním pomoci obětem trestné činnosti.

Chcete se na něco zeptat?