Návraty maminek /rodičů do zaměstnání • těhotenství • mateřská, otcovská a rodičovská dovolená • zástupy • změny pracovního zařazení • rušení pracovních pozic • BOZP

Určeno pro: pracovníky personálních (HR) oddělení, vedoucí zaměstnance, mzdové účetní

Zaměstnavatelé musí v praxi řešit těhotenství, mateřskou a rodičovskou dovolenou a návraty maminek/rodičů zpět do zaměstnání. V rámci tohoto semináře se zaměříme na správný postup z pohledu zaměstnavatele a poradíme, jak se vyvarovat zbytečných (a drahých) chyb, ať ve vztahu vůči samotným zaměstnancům nebo i dozorujícím kontrolním orgánům.

Seminář bude veden prakticky nejen poskytnutím informací, ale i uvedením modelových případů a praktických doporučení. Dostatečný prostor je také věnován pro vznášení otázek ohledně témat, která jsou nerozlučně spojena s návratem maminek/rodičů do zaměstnání po čerpání mateřské a rodičovské dovolené.

Program semináře:

Těhotenství, mateřská, otcovská a rodičovská dovolená (9.00 - 10.45)

 • (ne)povinné oznámení těhotenství ze strany zaměstnankyně?
 • správný postup a povinnosti zaměstnavatele po tom, co se dozví o těhotenství zaměstnankyně včetně BOZP
 • převedení na jinou práci a vyrovnávací příspěvek ČSSZ v těhotenství
 • mateřská dovolená a peněžitá pomoc v mateřství
 • rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek
 • otcovská dovolená a dávka otcovské poporodní péče
 • jednatel/ka na mateřské/rodičovské dovolené

Návraty rodičů do zaměstnání (11.00 -12.30)

 • zástupy za zaměstnance na mateřské/rodičovské dovolené
 • výkon práce během mateřské/rodičovské dovolené
 • předčasný návrat z mateřské/rodičovské dovolené
 • změny pracovního zařazení zaměstnanců vracejících se do zaměstnání
 • převedení na jinou práci a vyrovnávací příspěvek ČSSZ v mateřství
 • rušení pracovních pozic zaměstnanců vracejících se do zaměstnání

Otázky a odpovědi z praxe (12.45 - 14.00)

 • úprava pracovní doby související s těhotenstvím/mateřstvím/rodičovstvím (její úprava, práce přesčas, práce v noci, služební cesty, důležité osobní překážky rodičů v práci)
 • čerpání a krácení klasické dovolené ve vztahu k mateřské/rodičovské dovolené (a neplacené volno po rodičovské dovolené)
 • zaměstnanecké benefity a čerpání příspěvků z FKSP během mateřské/rodičovské dovolené
 • pracovnělékařské prohlídky po skončení mateřské/rodičovské dovolené
 • další těhotenství během čerpání rodičovské dovolené
 • ochranná doba před rozvázáním pracovního poměru včetně zkušební doby, výjimek a prodloužení výpovědní doby
 • nenastoupení do zaměstnání bezprostředně po skončení mateřské/rodičovské dovolené – je to vždy neomluvená absence
 • odpovědný zástupce agentury práce na mateřské/rodičovské dovolené

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 29. ledna 2020, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 15810
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat