Powered by Smartsupp

Návraty maminek /rodičů do zaměstnání po novele ZP • těhotenství, mateřská, otcovská a rodičovská dovolená, zástupy, úprava pracovní doby, změny pracovního zařazení atd. • prezenčně i on-line

Určeno pro: pracovníky personálních (HR) oddělení, vedoucí zaměstnance, mzdové účetní

Zaměstnavatelé musí v praxi řešit těhotenství, mateřskou a rodičovskou dovolenou zaměstnanců, návraty maminek/rodičů zpět do zaměstnání, vhodnou úpravu pracovní doby a celou řadu dalších žádostí a souvisejících záležitostí. Do této oblasti navíc zasáhla novela právních předpisů včetně novely zákoníku práce č. 281/2023 Sb. V rámci tohoto semináře se zaměříme na správný postup z pohledu zaměstnavatele a poradíme, jak se vyvarovat zbytečných (a drahých) chyb, předejít diskuzím a sporům se zaměstnanci a přispět k hladkému průběhu případné kontroly inspekce práce.

Seminář bude veden prakticky nejen poskytnutím informací, ale i uvedením modelových případů a praktických doporučení. Dostatečný prostor je také věnován pro vznášení otázek ohledně témat, která jsou s tímto tématem nerozlučně spjata.

Program semináře:

těhotenství, mateřská, otcovská a rodičovská dovolená

 • správný postup a povinnosti zaměstnavatele po tom, co se dozví o těhotenství zaměstnankyně
 • mateřská dovolená a peněžitá pomoc v mateřství
 • otcovská dovolená a dávka otcovské poporodní péče
 • rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek
 • neplacené volno do 4 let věku dítěte
 • zástupy za zaměstnance na mateřské/rodičovské dovolené

návraty rodičů do zaměstnání

 • výkon práce během mateřské/rodičovské dovolené
 • předčasný návrat z mateřské/rodičovské dovolené
 • pracovnělékařské prohlídky při návratu do práce
 • změny pracovního zařazení zaměstnanců vracejících se do zaměstnání
 • vhodná úprava pracovní doby a žádosti o práci na dálku
 • zvláštní pracovní podmínky (práce přesčas, práce v noci, služební cesty)
 • rušení pracovních pozic zaměstnanců vracejících se do zaměstnání

diskuze a odpovědi na dotazy

DOTAZY na lektora můžete poslílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi).

FAKTURY zasíláme e-mailem v den konání webináře, při prezenční formě je obdržíte v den konání u prezence

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 16. února 2024, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 26132
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 590 Kč Objednat