Nejdůležitější aktuální informace z personální a mzdové oblasti • prezenčně i on-line

Určeno pro: pro personalisty, mzdové účetní a vedoucí zaměstnance, kteří chtějí mít přehled v této velmi složité problematice

Cíl: seznámit účastníky s praktickými zkušenostmi a poznatky v personální a mzdové agendě, řešení zvláštních situací při složitějších mzdových výpočtech a bezchybné vedení personální agendy

Program semináře:

první zkušenosti se zaměstnáváním ukrajinských občanů – uprchlíků

 • složitosti s jazykovou bariérou, zapracováním a pracovní morálkou
 • kvalifikační kurzy pořádané prostřednictvím jednotlivých agentur, úřadů práce a organizací mající příslušný certifikát
 • specifické povahy práce – učitelka, pečovatelka, střední zdravotnický personál, lékaři • pokyn Ministerstva zdravotnictví

agenturní zaměstnávání cizinců, občanů EU, běženců z Ukrajiny

 • rozdíly mezi zprostředkovatelnou práce a agenturou práce • jaké údaje musí obsahovat dohoda mezi agenturou práce a uživatelem
 • práva povinnosti uživatele agenturního zaměstnance • povinnosti a práva agentury práce • pracovně lékařské prohlídky – vstupní prohlídka u agenturního zaměstnance
 • rozbor výhody a nevýhody agenturního zaměstnávání

pravděpodobná aktivace systému částečné zaměstnanosti – kurzarbeit

 • překážky v práci na straně zaměstnavatele § 207 a § 209 Zákoníku práce • podmínky nároku při uplatnění čerpání případného příspěvku v době částečné práce
 • názorná ukázka výpočtu případné náhrady mzdy při překážkách v práci na straně zaměstnavatele svému zaměstnanci a následné čerpání příspěvku

zvláštní případové studie specifických mzdových výpočtů

 • postupy zaměstnavatelů při zařazování zaměstnanců podle Nařízení vlády 405/2021 Sb. o nejnižší úrovni minimální nebo zaručené mzd • časté chyby, kterých se zaměstnavatelé dopouští
 • státem uznaný svátek a výpočet mzdy, platu nebo odměny • jak postupovat, kdy noční směna začíná před státem uznaným svátkem, a končí v den státem uznaného svátku • dovolená v den státem uznaného svátku • nerovnoměrně rozvržená pracovní doba a státem uznaný svátek
 • práce o víkendu a nároky zaměstnance • práce přesčas u kratšího úvazku • zaměstnanec pracující v noci – výklad ze všech úhlů pohled
 • pojem dělená směna a souběh dalšího příplatku za ztížené pracovní prostředí
 • dohoda o pracovní pohotovosti – postupy zaměstnavatele a zaměstnance • jak řešit zaměstnance, kdy výkon práce z pohotovosti přechází do počátku jeho další směny?
 • nenárokové složky – prémie, odměny, a osobní příplatek
 • návrat ženy po mateřské dovolené a její odměňování

základní důležité informace o čerpání a výpočtu dovolených

 • nastavení směrnice o postupech při čerpání dovolené zaměstnancem – ustanovení § 217 a § 218 Zákoníku práce
 • náhradní doby, které se uznávají, jako doba odpracovaná viz. § 216
 • překážky v práci a přerušení dovolené • mateřská dovolená a dovolená • kdy může být dovolená proplacena • principy nároku na tzv. dodatkovou dovolenou • krácení dovolené

další důležité informace podle posledního legislativního vývoje a závěr semináře

diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 16. června 2022, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 19545
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat