Nejnovější informace v oblasti daní nejen v souvislosti s aktuální situací

Určeno pro: účetní, finanční účetní, ekonomy, jednatele firem, daňové poradce, podnikatele a pro všechny, kteří se předmětnou problematikou zabývají.

Program:

Přehled zákonů a opatření v souvislosti s koronavirem včetně lhůt platnosti:

 • přehled opatření pro OSVČ • úlevy v oblasti zdravotního a sociálního pojištění • kompenzační bonus a jeho vykazování
 • přehled opatření pro s.r.o. • kompenzační bonus • schvalování účetních závěrek v období nouzového stavu a protikoronavirových opatření
 • opatření v oblasti daní • podání DPFO a DPPO do 1. 7. 2020 plošně (pozor na pozdní podání – sankce) • prominutí sankcí (včetně té za pozdní podání KH) • postup u placení DPH • prominutí placení záloh na daň silniční a daň z příjmů – dokdy • zpětný odpočet ztráty za rok 2020 – úprava ZDP)
 • přehled opatření pro zaměstnavatele (Antivirus)
 • půjčky podnikatelům
 • opatření ohledně veškerých úvěrů
 • osvobození od DPH u zboží – komodity potřebné pro boj s koronavirem
 • Informace GFŘ pro daňové poplatníky v souvislosti s koronavirem

  Aktualizované Pokyny GFŘ vydávané od března 2020 v souvislosti s koronavirem

  Změny v zákoně o DPH od 1. 5. 2020 • nová skupina služeb s 10% sazbou DPH a přeřazení některého zboží do 10% sazby DPH jako součást novely EET • aktuální informace ke změnám v sazbách daní • změny v DPH platné od 1. 5. 2020

  Pozastavení EET do 31. 12. 2020 pro všechny poplatníky – jak stávající, tak i nové

  Novela daňového řádu • zkrácení termínu pro vratky na 15 dnů

  Další aktuální informace k datu konání semináře • diskuze • odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 22. června 2020, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 22722
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat