Němčina pro soudní tlumočníky (2. uprav. vyd.)

Autor: Karel Rozsypal

 • Kód produktu: 60563
 • Nakladatelství: Vydavatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
 • Počet stran: 352
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7380-202-8
 • Datum vydání: září 2012
 • Běžná cena s DPH: 373 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -37 Kč
 • Vaše cena s DPH: 336 Kč
ks
  V prodeji
Druhé, aktualizované vydání publikace je určeno soudním tlumočníkům německého jazyka, ale může být využito i právníky a všemi, kteří při své práci přicházejí do styku s německými právními texty, jako jsou studenti právnických fakult, soudci, adovkáti, státní zástpuci, notáři, atp. Obsah publikace tvoří zejména texty se základní právní terminologií z hlavních právních oborů, tj. ústavního práva, občanského práva (obecná část a věcná práva), texty z oblasti náhrady škody, závazkového práva, práva rodinného a dědického. Zastoupeno je též obchodní právo (obchodní společnosti a obchodní závazkové vztahy), nechybí ani kapitola z oblasti pracovního práva. Procesnímu právu je věnován text z oblasti civilního i trestního řízení. Veřejné právo je zastoupené ukázkami z obecné i zvláštní části práva trestního, textem o organizaci a úkolech policie, nechybí ani základní text z oblasti práva správního a daňového, z bankovnictví a pojišťovnictví. Poslední dvě kapitoly o evropském právu byly aktualizovány vzhledem ke změnám v Evropské unii.

Chcete se na něco zeptat?