Powered by Smartsupp

Německo - český právnický sl. (2., vyd.)

Autor: Marta Chromá

  • Kód produktu: 46312
  • Nakladatelství: LEDA
  • Počet stran: 382
  • Vazba: váz., 215x145x25 mm
  • ISBN: 978-80-7335-250-9
  • Datum vydání: červenec 2011
  • Vaše cena s DPH: 449 Kč
ks
    V prodeji
Slovník zahrnuje v přibližně 16 000 heslech 26 000 německých slov a slovních spojení a 35 000 českých ekvivalentů terminologii ze všech právních oborů. Důraz je kladem především na právo občanské, trestní, obchodní a evropské. Nedílnou součástí hesláře jsou i latinské výrazy a zkratky. V heslech jsou uváděny příklady a frazeologie, německé termíny jsou přepsány podle nových pravidel pravopisu a jsou opatřeny základní gramatickou informací (včetně přízvuku). Excerpována byla současná právnická literatura německy mluvících zemí, tj. nejen německá, ale i rakouská a švýcarská. Kromě originálních právnických publikací, učebnic a vzorů právních dokumentů byly významným zdrojem i německé právnické výkladové slovníky a zákoníky.

Chcete se na něco zeptat?