Nemocenské a důchodové pojištění, evidenční listy důchodového pojištění a pojistné na sociální zabezpečení od 1. 1.2021

Určeno pro: mzdové účetní bez ohledu na stupeň jejich pokročilosti, pro ostatní pracovníky ekonomických úseků, pro pracovníky personálních úseků, pro ostatní odbornou veřejnost či občany

Nemocenské pojištění

 • chystané změny od 1. 1. 2021
 • zhodnocení změn proběhlých v roce 2020 – např. ošetřovné v souvislosti s uzavřením školských zařízení, karantény a jejich dopad do plnění povinností zaměstnavatele, eNeschopenka
 • účast na nemocenském pojištění • vznik a zánik • okruh osob účastných nemocenského pojištění • zaměstnání malého rozsahu • krátkodobé zaměstnání • dohody o pracovní činnosti • dohody o provedení práce – zkušenosti s dosavadním prováděním agendy se zaměřením na rozhodovací praxi soudů
 • změna redukčních hranic v NP • vliv minimální mzdy
 • práva a povinnosti zaměstnavatele ve spojitosti s neplněním úkolů zaměstnavatele
 • další změny od roku 2021 dle schvalování legislativy

Pojistné na sociální zabezpečení

 • okruh poplatníků • vyměřovací základy • odvod pojistného
 • vliv dvou akcí „odložení pojistného, prominutí pojistného“ na plnění povinností zaměstnavatele při nedodržení jejich podmínek
 • nová výše maximálního vyměřovacího základu
 • pojistné na důchodové a nemocenské pojištění OSVČ • předkládání přehledu OSVČ za rok 2020
 • další změny od roku 2021 dle schvalování legislativy

Důchodové pojištění

 • dokladování neevidovaných dob • informativní osobní list důchodového pojištění
 • výpočet důchodu v roce 2020
 • povinnosti zaměstnavatelů v oblasti důchodového pojištění s důrazem na součinnost v řízení o dávku důchodového pojištění
 • zvyšování starobního důchodu další výdělečnou činností • souběh více druhů důchodů • nárok na nemocenské poživatele důchodu
 • změny od roku 2021 dle schvalování legislativy • zvyšování důchodů – změna základní výměry • chystaná valorizace • „rouškovné“ • důchodový věk a další změny

Evidenční listy důchodového pojištění

 • vedení a předkládání evidenčních listů důchodového pojištění
 • základní zásady pro vyplňování ELDP • zaměstnání malého rozsahu • dohody o provedení práce • doby pojištění po vzniku nároku na starobní důchod • vyloučené doby • odečtené doby • opravy ELDP
 • příklady na vyplňování ELDP
 • aktuality dle vývoje legislativního procesu
 • diskuze • zodpovídání dotazů účastníků semináře • možnost konzultací

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. V případě, že provádíte platbu za více videoseminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem dle PSČ sídla organizace objednatele: pro PSČ 100 00 – 459 99 praha@anag.cz / tel. 222 519 092, pro PSČ 460 00 – 799 99 seminare@anag.cz / tel. 585 757 421).

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 11. prosince 2020, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 22941
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 290 Kč Objednat