eNeschopenka a další změny od 1. 1. 2020 v nemocenském pojištění a pojistném na sociální pojištění

Tento seminář je již plně obsazen

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, pracovníky PaM

Program semináře:

eNeschopenka

 • základní principy eNeschopenky, rozdíly v tiskopisech mezi dosavadním způsobem potvrzování pracovní neschopnosti a postupem od 1.1.2020
 • postup lékařů při uznávání pracovní neschopnosti
 • povinnosti a práva zaměstnance po uznání pracovní neschopnosti • uplatňování nároku na nemocenské
 • možnosti zaměstnavatele jak získat informace o uznání, trvání a ukončení pracovní neschopnosti zaměstnance a o změnách v době vycházek a pobytu v době trvání pracovní neschopnosti
 • povinnosti a práva zaměstnavatelů vůči OSSZ s důrazem na jejich změny
 • nové tiskopisy a změny oproti dosavadním tiskopisům
 • používání dosavadních tiskopisů po 31.12.2019
 • oznamovací povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění a lhůty pro jejich plnění (změny)

postup při uplatňování nároku na ostatní dávky nemocenského pojištění (ošetřovné, peněžitou pomoc v mateřství atd.)

ostatní změny od 1.1.2020

změny ve výkladu některých ustanovení zákona o nemocenském pojištění (malý rozsah, pravděpodobný příjem)

diskuze a odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 25. listopadu 2019, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 22445
 • Stav: Obsazeno
Cena: 2 090 Kč