Powered by Smartsupp

Nemocenské pojištění a pojistné • Důchodové pojištění a ELDP • pro mírně pokročilé • konzultační seminář • prezenčně i on-line

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, pracovníky PaM. Lektorky budou témata přednášet postupně.

Program semináře:

Nemocenské pojištění a pojistné 2024 • 9.00 - 12.00 • přednáší Martina Huřťáková

 • účast na nemocenském pojištění • zaměstnání malého rozsahu • dohody o provedení práce
 • dávky • určení rozhodného období a denní vyměřovací základ (DVZ) • nemocenské – kdo nemá nárok na nemocenské a kdy je nárok na nemocenské ve výši 50% DVZ • ostatní druhy dávek • podpůrčí doba
 • povinnosti zaměstnavatelů v nemocenském pojištění
 • ektronické předávání předepsaných tiskopisů
 • slevy na pojistném
 • refundace náhrady mzdy
 • diskuze, odpovědi na dotazy

Důchodové pojištění a ELDP 2024 • 12.30 - 15.00 • přednáší Jana Dorčáková

 • přehled předpisů
 • okruh pojištěných osob
 • doba pojištění
 • náhradní doba pojištění
 • druhy důchodů
 • předčasný starobní důchod – změny v podmínkách nároku
 • výpočty důchodů v roce 2023 a 2024
 • oznamovací povinnost zaměstnavatele
 • navrhované změny v oblasti důchodového pojištění od roku 2024
 • používané tiskopisy
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 20. května 2024, 9.00 - 15.30
 • Variabilní symbol: 21106
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 890 Kč Objednat