Powered by Smartsupp

Nemocenské pojištění • Zdravotní pojištění • prezenčně i on-line

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, pracovníky PaM

Lektoři budou témata přednášet postupně.

Program semináře:

Nemocenské pojištění a pojistné 2024 • 9.00 - 12.00 hod. • přednáší Ing. Marta Ženíšková

 • změny v souvislosti se změnou výše průměrné mzdy od 1.1.2024(redukční hranice, maximální vyměřovací základ, rozhodný příjem), minimální mzda
 • změny u DPP - dohody o provedení práce schválené v konsolidačním balíčku (změny v účasti na nemocenském pojištění, placení pojistného zaměstnancem, změny v oznamovací povinnosti)
 • změny v pojistném na sociální zabezpečení • zvýšení sazby pojistného u zaměstnanců • zpřesnění úpravy poskytování slev na pojistném při zkráceném úvazku • změna ve výši penále z dluhu na pojistném ve splátkovém režimu • další změny v penalizaci
 • změny v nemocenském pojištění u PPM, ošetřovného, karantény
 • změny v organizaci správ sociálního zabezpečení • zrušení OSSZ • zavedené územních celků • delegace příslušnosti
 • výklad některých ustanovení zákona o nemocenském pojištění a zákona o pojistném na sociální zabezpečení
 • diskuze a odpovědi na dotazy
 • některé body budou upřesněny po schválení návrhu zákona, který tyto změny bude obsahovat

Pojistné na zdravotní pojištění v roce 2024 • 12.30 - 15.00 hod. • přednáší Ing. Antonín Daněk

 • změny v základních zákonech zdravotního pojištění a v souvisejících právních předpisech a jejich dopady do postupů zaměstnavatele • nové hodnoty od 1.1.2024
 • charakteristika nejdůležitějších povinností zaměstnavatele ve zdravotním pojištění
 • neomluvená absence a odvod pojistného zaměstnavatelem
 • překážky v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele a jejich vliv ve zdravotním pojištění
 • vazba na právní úpravu nemocenského pojištění
 • zdaňování příjmů
 • pěstounská péče
 • minimální vyměřovací základ a souběžné příjmy • podmínky platné ve zdravotním pojištění u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • kdy OSVČ není povinna platit zálohy na pojistné
 • situace na přelomu let 2023/2024
 • poživatelé důchodu, předčasný starobní důchod s odloženou výplatou
 • opožděné předložení dokladu o státní kategorii zaměstnancem
 • zatajený příjem zaměstnance
 • odstupné, neplacené volno, výkon funkce
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 24. ledna 2024, 9.00 - 15.00
 • Variabilní symbol: 21037
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 890 Kč Objednat