Nenechte sebou manipulovat

Máte pocit, že děláte věci, které dělat nechcete ve chvíli, kdy se vám to nehodí? Máte pocity viny, když někomu nevyhovíte? Cítíte se pod neustálým tlakem? S manipulací se setkáváme všude okolo nás. Kurz vám pomůže manipulaci identifikovat a umět se jí bránit. Naučíte se, jak nebýt vhodnou obětí manipulátorů a zvládnete jednoduché kontramanipulativní reakce.

Program semináře:

 • jak se formuje osobnost člověka
 • jaké jsou naše potřeby a očekávání
 • základní typy sociálního jednání
 • co je manipulace
 • klasifikace manipulace
 • manipulátor
 • typy manipulátora
 • charakteristické znaky jednání manipulátora
 • oběť manipulace
 • možné charakteristiky oběti
 • důsledky manipulace pro oběť
 • způsoby obrany proti manipulaci
 • zásady kontramanipulace v komunikaci
 • konkrétní kontramanipulativní techniky a odpovědi

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 19. dubna 2023, 9.00 - 15.00
 • Variabilní symbol: 19756
 • Stav: Připravujeme
Cena: 3 290 Kč Objednat