Nenechte si ujít tento seminář!

04. 09. 2018

Dne 25. září 2018 bychom vás chtěli pozvat na seminář Souběh funkcí manažerů v pracovním poměru a současně členů statutárních orgánů obchodních korporací po rozsudku velkého senátu Nejvyššího soudu. Problematika řešení tzv. souběhu funkcí je nadále velmi živá, její řešení nejsou uzavřená a jednoznačná. Svědčí o tom druhý nález Ústavního soudu III. ÚS 669/17 ze dne 21. srpna 2018 a další navazující judikatura Nejvyššího soudu. Téma semináře za odborného vedení dvou předních odborníků na pracovní právo JUDr. Bořivoje Šubrta a JUDr. Martina Mikysky bude velmi aktuální a poskytne účastníkům návod, jak tzv. souběh funkcí řešit. Přednášející budou hovořit i o stanovisku pojišťovny Kooperativa, konzultovaném s MPSV, jakým způsobem bude v zákonném pojištění přistupovat k odškodňování úrazů statutárních orgánů. Více se dozvíte na: https://www.anag.cz/soubeh-funkci-manazeru-v-pracovnim-pomeru-a-soucasne-clenu-statutarnich-organu-obchodnich-korporaci-o-po-rozsudku-velkeho-senatu-nejvyssiho-soudu/pS60.15306