Powered by Smartsupp

Nepatřičné právo - příspěvky ke studiu nespravedlivých zákonů

Autor: Jakub Kříž

 • Kód produktu: 78042
 • Nakladatelství: Nakladatelství Leges
 • Počet stran: 132
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-7502-573-9
 • Datum vydání: duben 2022
 • Běžná cena s DPH: 280 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -28 Kč
 • Vaše cena s DPH: 252 Kč
ks
  V prodeji

Téma nespravedlivých zákonů slouží autorovi jako brána k úvahám o skutečné povaze práva a justifikaci práva pozitivního. Kniha seznamuje čtenáře s některými prvky právní filosofie Johna Finnise a s ním související školy nové teorie přirozeného práva a s argumentem neprávem Roberta Alexyho.

Autor ukazuje, že právu lze porozumět jedině v kontextu obecné teorie praktické rozumnosti. Právo je stejně jako jiné normativní systémy vodítkem k nalezení odpovědi na otázku, co mám dělat, jak se zachovat tady a teď. Přitom nejvlastnějším kritériem odpovědi není zvnějšku uložené pravidlo, ale člověk a jeho integrální rozvoj.

Autor zasazuje přirozenoprávní téma do širších souvislostí a naznačuje úzkou spojitost s noetickým tématem (schopnost rozumu kontaktovat realitu) a antropologickou otázkou (zejména lidské svobody).

Z recenzních posudků:

„Kniha je hodnotnou, přínosnou publikací, přinášející rozsáhlou sumu poznatků uspořádaných v netriviální, přehledné a promyšlené systematice, nadto i řadu vlastních tezí a závěrů. Je napsána čtivým, poutavým stylem, zároveň v dobrém slova smyslu didakticky, jelikož autor vede čtenáře objasněním důvodů a směrů předkládaných úvah. Představuje jednak odborný́ přínos v oboru filozofie práva, je přínosem v absentujícím diskurzu iusnaturalistů a iuspozitivistů v našem prostředí, a jednak má všechny předpoklady stát se rovněž zajímavým titulem pro studenty právnických fakult i pro kolegy z právní praxe, zajímající se o teoretické otázky oboru.“

prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.

„Českému čtenáři se dostává do rukou mimořádně kvalitní dílo, které se snaží přinést odpověď na věčnou otázku právní filozofie s ohledem na současný právní diskurz. Právě proto, že v českém právním myšlení je po mém soudu hluboce zakořeněn pozitivistický přístup ovlivněný normativismem, je důležité odpovídat na otázku „co je právo“ i z druhého – přirozenoprávního – hlediska. Právě proto představuje recenzovaná publikace významný přínos.“

prof. JUDr. Karel Beran, Ph.D.

Chcete se na něco zeptat?