Neplatnost usnesení valné hromady s.r.o.

Autor: Jindřich Vítek

  • Kód produktu: 52717
  • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
  • Počet stran: 184
  • Vazba: brož., A5
  • ISBN: 978-80-7357-543-4
  • Datum vydání: červenec 2010
  • Vaše cena s DPH: 350 Kč
ks
    V prodeji

Předkládaná monografie se zabývá problematikou neplatnosti usnesení valné hromady jednoho druhu kapitálových společností, společnosti s ručením omezeným. Vzhledem ke skutečnosti, že právní úprava shodné oblasti u akciové společnosti je obdobná, je většina závěrů využitelná i pro tuto formu společnosti. Předností monografie je dále komparace stávající právní úpravy s úpravou německou a dále československou předválečnou a těsně poválečnou. Velký důraz je kladen na současnou i minulou judikaturu, zejména Nejvyššího soudu ČR. Úvodní část publikace je věnována charakteristice a právní povaze usnesení jako výsledku a výstupu rozhodovacího procesu valné hromady. Dále se autor zevrubně zabývá mimo jiné neplatností usnesení z formálních a materiálních důvodů, významem zápisu usnesení do obchodního rejstříku a možnostmi jeho přezkumu obecnými soudy či soudem rejstříkovým a dalšími souvisejícími otázkami. Závěr je věnován úvahám de lege ferenda. Autor se přitom snaží postihnout danou problematiku v celé její šíři a vyjádřit se ke sporným otázkám právní úpravy, které v této souvislosti vyvstávají.

Chcete se na něco zeptat?