Neplodnost - Útok imunity (2. akt. vyd.)

Autor: Zdenka Ulčová-Gallová, Petr Lošan

 • Kód produktu: 89380
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 152
 • Vazba: brož., 14x21 cm
 • ISBN: 978-80-247-4555-8
 • Datum vydání: duben 2013
 • Běžná cena s DPH: 89 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -9 Kč
 • Vaše cena s DPH: 80 Kč
ks
  V prodeji

Proč jsou některé ženy a někteří muži neplodní? Jaké jsou metody vyšetření a léčby snížené plodnosti? Pro všechny, kteří se snaží stát rodiči, je tu již druhé, doplněné vydání úspěšné knihy Neplodnost – Útok imunity. Renomovaná česká autorka s kolegou genetikem píše o protilátkách proti spermiím, proti vajíčku, o imunologických vztazích mezi embryem a matkou, imunitním systému embrya, plodu a novorozence, o některých genetických souvislostech. Pozornost věnuje i příčinám potrácivosti jak ze strany matky, tak plodu. Odpovídá na nejčastější otázky z Poradny pro imunologii reprodukce a vše doplňuje příklady z praxe, obrazovým materiálem a ukázkami ze své beletrie.OBSAH:/ Stručně o autorech

/ Úvod

/ Současný stav vědomostí aneb Co by měl neplodný pár vědět

Příčiny neplodnosti u muže

Co ovlivňuje vytváření spermií

Lidská spermie

Seminální plazma

Porucha pohlavní aktivity

Porucha vytváření spermií ve varlatech, nadvarlatech a vývodných systémech

Hormonální příčina neplodnosti

Imunologická příčina neplodnosti

Příčiny neplodnosti u ženy

Co všechno ovlivňuje vytváření vajíčka

Vlastní příčiny neplodnosti u ženy

Obranný mechanismus - imunologie hrdla děložního

Imunologická příčina neplodnosti

Terapie imunologické příčiny neplodnosti

Imunoterapie

Imunologie těhotenství

Vytvoření časného lidského zárodku (embrya)

Normální imunologické vztahy mezi matkou, embryem a plodem

Pacientka s diagnózou potrácivost

Příčiny potrácivosti ze strany plodu

Příčiny potrácivosti ze strany matky

Žena s autoimunitním onemocněním

Systémový lupus erythematosus

Jiná autoimunitní onemocnění u žen v reprodukčním věku, genetika

Gestóza a preeklampsie

Plod v reprodukční imunologii

Jeden nebo oba rodiče s protilátkami proti spermiím, matka s protilátkami proti vajíčku

Embryo, později plod, matky s antifosfolipidovými protilátkami, s autoimunitním onemocněním, matka s gestózou

Embryo, později plod, u ženy Rh negativní

Neplodnost a endometrióza

Neplodnost a syndrom polycystických ovarií z hlediska reprodukční

imunologie

Předčasné ovariální selhání

Syndrom prázdného folikulu (EFS - empty follicle syndrome)

Vrozené trombofilní stavy

Kmenové buňky a jejich využití u snížené plodnosti

Reprodukční imunologie a imunologická antikoncepce/ Neplodný pár a nejčastější dotazy

1. Je neplodnost nemoc?

2. Co se skrývá pod názvem "přirozená metoda regulace početí"?

Má vztah k mým plodným dnům?

3. Zakoupila jsem si kapesní mikroskop k určování plodných dnů.

Dá se tímto přístrojem přesně určit termín ovulace?

4. Jaké jsou všechny možnosti určení ovulace?

5. Mohu otěhotnět těsně po menstruaci?

6. Můj manžel často jezdí na delší dobu do zahraničí.

Jsou nějaké možnosti uchování jeho spermií?

7. Jaký je názor na rehabilitační metodu léčby neplodnosti podle paní Mojžíšové?

8. Kdo hradí léčení neplodných párů?

9. Co je to preimplantační genetická diagnostika?

Proč a kdy se provádí?

10. Co ovlivňuje implantaci časných zárodků (vnoření embryí do sliznice děložní)?

11. Co jsou to inhibiny?

12. Co je to klonování? Dá se nahradit lidské vajíčko?

13. Mám opakovaný nález Chlamydií v pochvě. Co to znamená?

14. Je možná léčba neplodnosti našich pacientek v zahraničí?

15. Mohou časté výtoky z pochvy ovlivnit plodnost?

16. Co je to předčasné "vyhasnutí" funkce vaječníků? Dá se to léčit?

Mohu být ještě někdy těhotná?

17. Jaký máte názor na tzv. systémovou enzymoterapii?

18. V ejakulátu mého manžela není ani jedna spermie.

Je možné získat jeho spermie operací z jeho pohlavních žláz?

19. Lze již dnes zasahovat do lidského genomu za účelem

plodnosti?

20. Co je to časovaný odběr sliznice děložní?

21. Já i partner jsme zdraví. Rozhodli jsme se mít dítě v mých 40 letech. Jakou mám vyhlídku?

22. Co to je laparoskopie asistovaná pacientkou?

23. Vážím 130 kg a měřím 155 cm. Budu mít někdy potomka?

24. Kdy má neplodný pár podstoupit speciální imunologické

vyšetření?

25. Mohu si určit, jaké chci pohlaví dítěte před otěhotněním?

Jaké jsou možnosti?

26. Ráda bych se stala dárkyní vajíček, můj přítel pak dárce spermií,

kde se můžeme přihlásit?

27. Jak se díváte na tzv. redukci (snížení) vícečetného těhotenství?

28. Co je to antimulleriánský hormon?

29. Může mít muž s nadváhou děti?

30. Co je to Prenascan?

31. Proč zrovna já nemohu mít dítě?

32. Adoptovat, či neadoptovat?

/ Závěr

/ Povídky vybrané z knihy "Čekání na Kateřinu"

Čekání na Kateřinu

Prázdniny s dědou

Bez Čedoku s klokanem

Výsledek

Dyka se uzdravuje

Dotyk prázdnin

Šestý den

/ Čáp a vrána (z knihy "Nedosáhneme na nebe")

/ VysvětlivkyO AUTOROVI:prof. MUDr. Zdenka Ulčová-Gallová, DrSc. (* 12. 3. 1954)

Autorka pracovala jako samostatná vědecká pracovnice, v současné době je lékařkou a učitelkou v oboru gynekologie, porodnictví a klinické imunologie. Od studentských let se zabývala výzkumem. V roce 1985 založila specializovanou Poradnu pro imunologii reprodukce, která soustřeďuje právě páry s poruchou plodnosti. V roce 2001 vytvořila k poradně i samostatné Laboratoře imunologie reprodukce, později akreditované, jejichž kvalitní vybavení bylo ekonomicky podpořeno četnými výzkumnými projekty. Již v roce 1983 obhájila titul CSc. – Candidatus Scientiarum – na téma „Imunologie ženské neplodnosti“, v roce 1990 pak titul DrSc. – Doctor Scientiarum – prací navazující na předchozí téma „Imunologická příčina neplodnosti“, v roce 2001 se stala docentkou, roku 2007 pak byla jmenována profesorkou. Její originální myšlenky a léčebné přístupy u imunologicky podmíněné neplodnosti jí získaly velmi brzy odborný respekt, zpočátku především v zahraničí. Doposud publikovala 441 odborný

ch článků doma i v zahraničí. Přednáší studentům LF UK v Plzni, aplikované výsledky do praxe svých výzkumných prací přednesla také v celé řadě zemí (opakovaně v Bulharsku, Německu, Chorvatsku, v USA a Japonsku, dále v Dánsku, Anglii, Brazílii, na Islandu, v Izraeli, Kanadě, Maďarsku, Rusku, Polsku, Iránu, Řecku a ve Francii). Je nositelkou několika ocenění, z nichž si nejvíce váží uznání Japonské společnosti pro gynekologii a porodnictví za výsledky v imunologii reprodukce (1996) a domácí prestižní Pawlikovy ceny (1997) za nejlepší práci v gynekologii a porodnictví (Does In Vitro Fertilization – IVF Infl uence the Levels of Sperm and Zona Pellucida Antibodies in Infertile Women? Amer. J. Reprod. Immunol., 36, 1996, s. 216–219). Je nositelkou nejvyššího vyznamenání Bulharské akademie a byla vyhlášena ikonou města Plzně (2010). Prof. Zdenka Ulčová-Gallová vede sekci Českých reprodukčních imunologů, byla prezidentkou Evropské společnosti pro imunologii reprodukce a je

členkou výboru Mezinárodní společnosti pro imunologii reprodukce. V současné době se i nadále věnuje klinicky, laboratorně a vědecky reprodukční imunologii.

MUDr. Petr Lošan (* 13. 3. 1973), vedoucí Genetiky, s.r.o. v Plzni

Spoluautor MUDr. Petr Lošan se narodil jako první z jednovaječných dvojčat. Od roku 1997, po studiu na LF UK v Plzni, pracoval jako gynekolog a porodník ve Vojenské nemocnici v Plzni. Již během praxe v porodnici se seznamoval s vyšetřovacími metodami v genetické ambulanci a v genetické laboratoři. První genetické centrum, kde sbíral zkušenosti, patřilo jeho otci, doc. MUDr. Františku Lošanovi, CSc. Centrum klinické genetiky se skládalo z jedné ambulance a laboratoře, celý tým měl tehdy jen tři pracovníky. Po atestaci z gynekologie a porodnictví (2001) a atestaci z lékařské genetiky (2004) se s otcem pustil do budování moderního genetického centra, které již poskytovalo celé portfolio vyšetření, jaké mají největší genetická centra v České republice. Centrum začalo provádět všechny moderní metody prenatální genetické diagnostiky včetně odběrů plodové vody a choriových klků způsobem, který těhotnou ženu minimálně zatěžuje. Jako jeden z prvních genetiků zavedl ultrazvuk

ové zobrazení v 3D (4D) projekci. Jeho tým spolupracovníků se postupně rozrostl na třicet. V roce 2012 vybudoval s otcem nové nadčasové centrum, které své služby pro páry rozšířilo i o péči v oboru reprodukční imunologie a dětské echokardiologie. V blízké budoucnosti plánuje doktor Petr Lošan rozšířit péči centra ještě o služby asistované reprodukce. Jeho vize je taková: postarat se komplexně o ženu a muže s poruchou plodnosti od zjištění příčiny neplodnosti, po pomoc při otěhotnění a následně těhotenství geneticky ohlídat tak, aby se páru narodilo zdravé dítě.

Chcete se na něco zeptat?