Neuroendokrinní nádory - klinické pohledy

Autor: Oldřich Louthan

  • Kód produktu: 88236
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 342
  • Vazba: brož.
  • ISBN: ISBN 80-247-1162-1
  • Datum vydání: prosinec 2005
  • Vaše cena s DPH: 149 Kč
ks
    V prodeji
Monografie nabízí přehled současných poznatků o zajímavém, byť méně frekventovaném tématu medicíny, jímž jsou neuroendorinní nádory. Kniha je klasickým způsobem rozdělena na část obecnou a na část speciální. V úvodu práce je prezentován přehled a moderní klasifikace tumorů. V dalších kapitolách následuje patologie a genetika a podrobná charakteristika hormonů a peptidů, vyskytujících se v souvislosti s neuroendokrinními nádory. Speciální část předkládá přehled nádorů gastroenteropankreatického systému s přihlédnutím k dalším možným lokalizacím. Pozornost je věnována biologickým vlastnostem a diagnostice, která v případě těchto tumorů představuje nejednou mimořádný problém. Jsou popsány zobrazovací metodym, zejména somatostatinová receptorová scintigrafie a biochemické diagnostické postupy. Kniha pokračuje statí o léčbě nádorů, kde jsou probrány všechny léčebné modality, s důrazem na somatostatinová analoga a interferon. V části speciální je prezentována problematika jednotlivých neuroendokrinních nádorů. Závěr monografie je věnován perspektivám diagnostiky a léčby a přehledem literárních pramenů. Práce ve vyvážené míře obsahuje jednak teoretické informace, týkající se patobiochemie a genetiky, a jednak údaje o klinických projevech, diagnostice a terapii nádorů. Publikace je určena pro onkology, endokrinology, obecněji zaměřené internisty a pro zájemce z řad praktických lékařů. Autor je pracovníkem IV. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, který se několik let specializuje na problematiku spojenou s těmito tumory. Incidence některých nádorů pozvolna vzrůstá. S tím vzrůstá zájem lékařské veřejnosti o tuto problematiku, jehož odrazem je vznik evropské organizace ENET (European Neuroendocrine Tumor Network), v naší republice pak činnost koordinační karcinoidové skupiny.

Chcete se na něco zeptat?