Nevýdělečné organizace v praxi (2. akt. vyd.)

Autor: Václav Dobrozemský, Jan Stejskal

 • Kód produktu: 65807
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 304
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-7552-476-8
 • Datum vydání: duben 2017
 • Běžná cena s DPH: 417 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -42 Kč
 • Vaše cena s DPH: 375 Kč
ks
  V prodeji
Publikace Nevýdělečné organizace v praxi pomůže při řešení různých životních situací z oblastí práva, daní a účetnictví nestátních neziskových organizací. Čtenáři se mohou inspirovat mnoha vzorovými stanovami, zápisy, vnitřními písemnostmi a různými podáními využitelnými v praxi spolků, pobočných spolků, ústavů, obecně prospěšných společností,
nadací a nadačních fondů. Složitá oblast daní je zpracována za pomoci modelových příkladů, jejich řešení včetně vyplněných daňových přiznání a hlášení. Zejména účetní ocení zpracování postupů účtování v podvojném účetnictví a vzorových písemností a výkladu pravidel pro vedení jednoduchého účetnictví. Celá publikace je zpracována odborně, ale zároveň uživatelsky příznivě tak, aby byla šikovným pomocníkem pro praxi.

JUDr. Václav Dobrozemský
Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a od roku 2013 pracuje jako právník města Fulnek. Je dlouholetým členem spolku Junák – český skaut, z. s., kde působí ve vedení několika pobočných spolků, mimo jiné jako předseda krajské rady Junáka Moravskoslezského kraje. V této organizaci se také věnuje právnímu poradenství, lektorské a přednáškové činnosti na kurzech a seminářích, kde se zabývá problematikou práva, hospodaření, poskytováním dotací a fundraisingu. Odborně se zaměřuje na oblast spolkového práva a obecní samosprávy. Je občasným přispěvatelem časopisu UNES (Účetnictví neziskového sektoru).

doc. Ing. Jan Stejskal, Ph.D.
Působí na Fakultě ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. Orientuje se na problematiku veřejné ekonomie a ekonomiky, veřejných služeb, managementu veřejného sektoru, dále pak oblastí nestátních neziskových organizací, konkrétně jejich ekonomiky, daňové a účetní problematiky. Vyučuje předměty Veřejná ekonomie, Ekonomika veřejného sektoru, Veřejné služby a Neziskové organizace. V rámci výzkumu se zaměřuje mj. na efektivitu poskytování veřejných služeb, ekonomiku a optimalizaci zdanění nestátních neziskových organizací a spolupracuje i na výzkumech realizovaných v zahraničí. Je autorem několika monografi í, dvacítky odborných knih a několika desítek publikací v odborných časopisech, resp. sbornících z mezinárodních vědeckých konferencí. Je stálým přispěvatelem časopisu UNES (Účetnictví neziskového sektoru).

Chcete se na něco zeptat?