Nezaměstnanost (2. přepracované a aktualizované vydání)

Autor: Božena Buchtová, Josef Šmajs, Zdeněk Boleloucký

 • Kód produktu: 89388
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 192
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-247-4282-3
 • Datum vydání: květen 2013
 • Běžná cena s DPH: 149 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -15 Kč
 • Vaše cena s DPH: 134 Kč
ks
  V prodeji

Publikace přibližuje práci, zaměstnanost a ztrátu práce v jejich širším antropologickém, sociálním a ekonomickém kontextu. Pozornost je věnována filozofickým, psychologickým a zdravotním důsledkům dlouhodobé ztráty práce pro člověka a kulturu. Řešení problému přihlíží k významu práce pro člověka, k roli práce v životě jedince, rodiny a širšího společenství. V této souvislosti je posuzován i nejednoznačný problém nahrazování živé lidské práce technikou a některé aspekty ekonomické globalizace dnešního světa. Úvahy autorů vycházejí z reflexe nezaměstnanosti v lékařských a společenských vědách, sledují problémy nejčastějších duševních a somatických onemocnění. Analýza nezaměstnanosti je rozšířena o ukázky textů z klasických studií z období velké hospodářské krize třicátých let 20. století.Obsah knihy:


ÚVOD

PŘEDMLUVA

1. LIDSKÁ PRÁCE - MÁLO ZNÁMÝ FENOMÉN KULTURY (Josef Šmajs)

1.1 Podstata práce

1.2 Souvislost práce, lidské přirozenosti a přírody

1.2.1 Práce a lidská přirozenost

1.2.2 Práce a příroda

1.3 Proměny technologického obsahu práce

1.3.1 Instrumentální antropo-technický systém

1.3.2 Mechanický antropo-technický systém

1.3.3 Automatizace

1.4 Souvislost práce s lidskou kulturou

1.4.1 Co s ušetřenou prací?

1.4.2 Osobnostní nároky duševní práce

1.5 Možnost návratu práce do biofilní kultury

1.5.1 Může být duševní práce neutrální?

1.5.2 Omezuje práce lidskou svobodu?

1.6 Namísto závěru

Literatura

2. PSYCHOLOGIE NEZAMĚSTNANOSTI (Božena Buchtová)

2.1 Význam práce pro člověka

2.2 Historie sociálněpsychologických výzkumů nezaměstnanosti

2.2.1 Nezaměstnanost a světová hospodářská krize .

2.2.2 Nezaměstnanost sedmdesátých a osmdesátých let 20. století a v současnosti

2.3 Nezaměstnaní v České republice po roce 1990 - výzkumné poznatky

2.3.1 Autoreflexe aktuální a potenciální ztráty práce

2.3.2 Širší kontext výzkumu aktuální ztráty práce

2.3.3 Autoreflexe dlouhodobé nezaměstnanosti

2.3.4 Důsledky dlouhodobé ztráty práce

2.4 Rizikové skupiny nezaměstnaných

2.5 Společenské a kulturní souvislosti fenoménu nezaměstnanosti

Literatura

3. NEZAMĚSTNANOST A ZDRAVÍ (Zdeněk Boleloucký)

3.1 Úvod

3.2 Obecně o nezaměstnanosti a zdraví

3.3 Životní události a zdraví, model stresu

3.3.1 Životní události

3.3.2 Model životního stresu

3.4 Duševní onemocnění

3.5 Somatická onemocnění

3.6 Léčení

3.6.1 Psychoterapie

3.6.2 Farmakoterapie

3.6.3 Sociální opatření

3.7 Závěr

Literatura

4. VYBRANÉ TEXTY Z KLASICKÉ LITERATURY K FENOMÉNU

NEZAMĚSTNANOSTI

Marienthal (Marie Jahoda, Paul Lazarsfeld, Hans Ziesel)

Na dně v Paříži a Londýně (George Orwell)

Cesta do Wiganu (The Road to Wigan Pier) (George Orwell)

K sociologii nezaměstnanosti (Bruno Zwicker)


Chcete se na něco zeptat?